Orthodontic journal

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

je mi veľkým potešením, že držíte v rukách prvé číslo časopisu Čeľustný ortopéd, ktorý vydáva Slovenská ortodontická spoločnosť. Nájdete v ňom aktuálne informácie z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti, závery rokovaní s poisťovňami, MZ SR, rôzne aktuality z oblasti čeľustnej ortopédie ako aj odborné články so zaujímavou problematikou. V časopise tiež nájdete informácie o chystaných vzdelávacích podujatiach, ako aj správy z kongresov a seminárov, ktoré navštívili naši kolegovia. Verím, že sa časopis sa stretne s pozitívnym ohlasom a do budúcna ho budeme stále vylepšovať a rozširovať. Chcem srdečne poďakovať všetkým členom výboru, za ich snahu a podporu aby po rokoch začal vychádzať slovenský časopis venovaný čeľustnej ortopédii. Najmä chcem však poďakovať celej redakčnej rade na čele s Dr. Miriam Alexandrovou, za ich snahu, nadšenie pre časopis a obetu z pracovného a osobného času v prospech celej ortodontickej spoločnosti.
S pozdravom
Dr. med. dent. Marián Sabo

 

Prvé číslo:  na stiahnutie tu