Orthodontic journal

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

je mi veľkým potešením, že držíte v rukách prvé číslo časopisu Čeľustný ortopéd, ktorý vydáva Slovenská ortodontická spoločnosť. Nájdete v ňom aktuálne informácie z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti, závery rokovaní s poisťovňami, MZ SR, rôzne aktuality z oblasti čeľustnej ortopédie ako aj odborné články so zaujímavou problematikou. V časopise tiež nájdete informácie o chystaných vzdelávacích podujatiach, ako aj správy z kongresov a seminárov, ktoré navštívili naši kolegovia. Verím, že sa časopis sa stretne s pozitívnym ohlasom a do budúcna ho budeme stále vylepšovať a rozširovať. Chcem srdečne poďakovať všetkým členom výboru, za ich snahu a podporu aby po rokoch začal vychádzať slovenský časopis venovaný čeľustnej ortopédii. Najmä chcem však poďakovať celej redakčnej rade na čele s Dr. Miriam Alexandrovou, za ich snahu, nadšenie pre časopis a obetu z pracovného a osobného času v prospech celej ortodontickej spoločnosti.
S pozdravom
Dr. med. dent. Marián Sabo

 


1. no.
(april 2019)

2. no.
(october 2019)

3. no.
(april 2020)

4. no.
(october 2020)

5. no.
(april 2021)

6. no.
(october 2021)

7. no.
(april 2022)

8. no.
(october 2022)