Contact

Slovenská ortodontická spoločnosť
Limbová 14
831 03 Bratislava
info@orto.sk


The committee

Prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Dr. med. dent. Marián Sabo
president@orto.sk

Podpredsedníčka výboru SOS

MUDr. Jana Surovková

vedecký sekretár SOS

MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová
orthoalex1@gmail.com

hospodár SOS

MUDr. Patrícia Husárová

člen výboru SOS

MDDr. Tomáš Hudec

Audit Commission

predseda revíznej komisie SOS

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH MHA

člen revíznej komisie SOS

MUDr. Miroslava Nagyová