Useful links

 

Česká ortodontická společnost www.orthodont-cz.cz
American Association of Orthodontists www.aaortho.org (for AAO Members)
www.braces.org (for non-AAO Members)
American Dental Association www.ada.org
Australian Society of Orthodontists www.aso.org.au
Canadian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons www.caoms.com
Canadian Dental Association www.cda-adc.ca
Ontario Association of Orthodontists www.oao.on.ca
Pacific Coast Society Of Orthodontists www.pcsortho.org
Quebec Association of Orthodontists www.ortho.qc.ca
World Federation of Orthodontists www.wfo.org
The European Orthodontic Society www.eoseurope.org
British Orthodontic Society www.bos.org.uk
German Orthodontic Society www.dgkfo.de
Swiss Orthodontic Society www.swissortho.ch

 

EFOSA

Slovenská ortodontická spoločnosť bola prijatá do EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Associations).

Slovenská ortodontická spoločnosť bola prijatá za riadneho člena EFOSA  10.6.2008 na Valnom zhomaždení EFOSA konanom pri príležitosti 84. kongresu Európskej ortodontickej spoločnosti (EOS) v Lisabone. Zaradila sa tak medzi jej 20 členov, ktorí majú príslušnou vládou schválený špecializačný odbor – čeľustná ortopédia a spĺňajú podmienky členstva v tejto spoločnosti.

Web-site www.efosa.eu

Valné zhromaždenie EFOSA sa vždy koná pri príležitosti kongresu Európskej ortodontickej spoločnosti.

47th EFOSA General Assembly Meeting June 12th 2016