Documents to download

Ako sa stať  členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti?

InformáciePrihláška

Informácie a žiadosť o vydanie certifikátu čeľustného ortopéda:

InformácieŽiadosť

___________________________________________________________________

Stanovy Slovenskej ortodontickej spoločnosti (verzia 2018):

Stanovy SOS

___________________________________________________________________

Návrh zmeny Stanov Slovenskej ortodontickej spoločnosti (2019):

Zmeny stanov na stiahnutie

 

Návrh Etického a profesijného kódexu  Slovenskej ortodontickej spoločnosti(2019):

Návrh kódexu na stiahnutie

 

Návrh Rokovacieho poriadku Slovenskej ortodontickej spoločnosti(2019):

Návrh Rokovacieho poriadku na stiahnutie