XIII. Kongres Českej ortodontickej spoločnosti

Pozvánka

XIII. Kongres České ortodontické společnosti na téma Interdisciplinární spolupráce se bude konat 5.–7. října 2023 v CUBEX Centrum, Praha
Přednáší nejlepší světový interdisciplinární tým: Vincent Kokich Jr., Gregg Kinzer a Jim Janakievski a nejvýznamnější české interdisciplinární týmy 3DK, STOMMA, SORRISO, NOVÉ ZUBY
Kongres je určen pro všechny stomatologické obory a všechny praktické zubní lékaře.
Více informací a registraci na kongres naleznete zde: https://www.kongrescos2023.cz/

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jako zástupce organizačního výboru XXIII. kongresu ČOS v  Praze pozval na výjimečnou odbornou událost, která nás v roce 2023 čeká.

Kongres ČOS v roce 2023 bude mým posledním z pozice presidenta či organizátora, a tak jsem se chtěl rozloučit akcí opravdu významnou. Vzhledem k tomu, že mým celoživotním zájmem je interdisciplinární spolupráce, je i klíčovým tématem kongresu.

V roce 2016 jsem s několika kolegy z ČR navštívil v Německu symposium „America meets Europe“, což byla nejvýznamnější akce na téma interdisciplinární spolupráce ve stomatologii, jaká se za poslední roky v Evropě konala. USA zastupovali Dr. V. Kokich Jr. (ortodontista), Dr. G. Kinzer (protetik) a  Dr. J. Janakievski (implantolog). Tento „young dream team“ všechny naprosto uchvátil svými přednáškami založenými na skvělé didaktice, systematičnosti a vynikajících výsledcích a  doufali jsme, že jednou navštíví i  Českou republiku. A  podařilo se! Hlavní částí XXIII. kongresu České ortodontické společnosti tak bude kurz, který povedou Dr. V. Kokich Jr., Dr. G. Kinzer a Dr. J. Janakievski společně v délce jeden a půl dne, což zároveň bude poprvé v Evropě.

Odborný program kongresu bude druhý den doplněn přednáškami nejvýznamnějších interdisciplinárních týmů z  ČR – 3DK Praha (M. Tomeček a J. Streblov ve spolupráci se Stomma Praha), Nové zuby (A. a J. Krugovi ve spolupráci s prof.  R. Foltánem a J. Petrem), Sorriso (L. Gregor a V. Filipi) a Stomma (I. Marek, M. Novosad a J. Stibal). Prezentace sdělení všech členů týmu na jednom pódiu není vůbec běžná a máme se na co těšit.

Všichni přednášející budou mít prezentace zaměřeny na  propojení stomatologických disciplín, proto kongres bude nesmírně zajímavý pro všechny specialisty a praktické stomatology a budou se moci přihlásit jen na první 2 dny věnované interdisciplinární spolupráci.

Kongres samozřejmě bude mít i svoji společenskou část a Vy se můžete těšit na presidentský večer v prostorách Obecního domu ve stylu 30. let.

Velmi se na Vás v Praze těšíme a přejeme Vám příjemný jarní čas!

Za organizační výbor

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.