Špecializačná príprava

Katedra čeľustnej ortopédie SZU

Limbová 14, Bratislava
MUDr.Simona Dianišková, PhD.,MPH
Tel.: 02/59370887, mobil: 0911 091 106

Vážené kolegyne a kolegovia!

Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov- odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplni študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške, podmienkach získania akreditácie pracoviska a iné. Adresy Organizačno-Metodického-Odboru a študijného oddelenia SZU ako aj prihlášky nájdete na príslušnom mieste internetovej stránky www.szu.sk. Ako prvé Vám odporúčam preštudovať si platnú legislatívu, týkajúcu sa špecializačného štúdia, ako aj čerpať všeobecné informácie o postgraduálnom štúdiu z internetovej stránky SZU, najmä jej Lekárskej fakulty.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete s dôverou obrátiť na mňa prostredníctvom e-mailovej pošty na adresu: simonadianiskova@gmail.com.

Viac informácií nájdete v tomto dokumente.

MUDr.Simona Dianišková, PhD.,MPH
vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU

Často kladené otázky

Špecializačné štúdium trvá 3roky.
Nie, čeľustná ortopédia sa na akreditovanom pracovisku študuje výlučne formou denného štúdia.
Čeľustná ortopedia sa na Slovensku dá študovať na SZU v Bratislave a na UPJŠ v Košiciach.
Štúdium čeľustnej ortopédie je spoplatnené. Každá univerzita si to rieši individuálne. Viac informácií na webových stránkach príslušných fakúlt.
Ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore zubný lekár a minimálne 1 rok klinickej praxe na SZU Bratislava alebo 3 roky klinickej praxe na UPJŠ Košice.