Vážení kolegovia!

Aktualizovali sme galériu kongresu SOS vo Zvolene. Nájdete ju tu: https://orto.sk/pre-lekarov/galeria-akcii/ po prihlásení.

Pripomienky, pochvalu, nápady ale aj stažnosti ku kongresu  prosím posielajte sem: info@orto.sk

Potvrdenia o účastí, ktoré si kolegyne a kolegovia nevyzdvihli, sú archivované. V prípade záujmu  o zaslanie na adresu ambulancie napíšte prosím krátky email sem: info@orto.sk

Veríme, že si aj naďalej zachováme Vašu priazeň a budete podporovať svojou účasťou ďalšie vzdelávacia akcie Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Želáme Vám všetko najlepšie v osobnom aj pracovnom živote. Do skorého videnia priatelia.

 

Výbor SOS

 

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný marcový online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali. 

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný FEBRUÁROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali. 
 
Téma webinára: Veľký sprievodca vystavovania ePN pre špecialistov a všeobecných lekárov
 
Dátum a čas: 23.02.2023 od 17.00 do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)
 
Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
 
Hosť: MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo
 
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová 
 

Kde: https://youtube.com/live/Ud-4VQC1llw?feature=share 

 
Anotácia témy: Elektronická práceneschopnosť – ePN bola od 01.06.2022 zavedená zákonom. To znamená, že lekári môžu uznať pacienta práceneschopným aj novým spôsobom, a to elektronicky. Od 01.06.2022 do 31.05.2023 však lekári ešte stále môžu používať aj starý spôsob uznávania práceneschopnosti, a to cez vyplnenie päťdielného papierového potvrdenia. Nevyhnutným predpokladom vystavenia ePN je to, aby sa lekár zapojil do systému elektronickej PN – ePN. Výhodou zavedenia ePN je to, že lekár už nemusí vystaviť papierové potvrdenie a cesta pacienta tak smeruje rovno domov, aby sa liečil. Pacient tak nemusí doručovať papierové potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi, neoznamuje ukončenie práceneschopnosti, nežiada o náhradu mzdy a iné. Pri vystavení ePN si lekár a iné inštitúcie potrebné údaje vymenia elektronicky  a pacient si svoju ePN môže kontrolovať online. Od 01.06.2023 bude elektronické vystavovanie ePN už povinné. Sú na to lekári pripravení? Ako si lekári doposiaľ zvykli na uvedenú elektronickú komunikáciu? A ako je to s vystavením ePN lekárom špecialistom?
 
Nosné body: 
-> Čo bolo dôvodom zavedenia ePN?
-> Ktoré predpisy sú pre lekára dôležité, keď sa povie ePN?
-> Ktorý lekár môže vystavovať ePN?
-> Hrozia lekárovi v súvislosti s vystavovaním ePN nejaké riziká/sankcie?
-> Ako lekári zvládli prechod na ePN?
-> Naozaj ePN uľahčila prácu lekárom a čas pacientom?
-> Aké nedostatky ePN ešte treba odstrániť?
 
Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/4CW4z8vgpaiJULa1yBuWZB 
 

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný JANUÁROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali.

Téma webinára: Kto pomôže ambulancii a lekárni v čase krízy?

Dátum a čas: 26.1. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Hostia:
MUDr. Elena Prokopová – hlavná odborníčka MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast
PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident Slovenskej lekárnickej komory

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtu.be/QRHoQt2Humo

Anotácia témy: Kríza sa netýka len výrobného priemyslu, gastronómie, či športových zariadení. Každá ambulancia, ale aj lekáreň čelia problémom zvyšovania ceny energií, inflácii a tlaku na zvyšovanie miezd svojich zamestnancov. Tento tlak sa nepochybne zvýšil po úprave mzdových podmienok lekárov a sestier pracujúcich v ústavnej sfére. Zdravotnícke zariadenie však nemôže zo dňa na deň zvýšiť cenu poskytovaných služieb a takto vykryť stále väčšie náklady. To platí predovšetkým pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čo môžu v tejto situácii poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti robiť? Majú nárok na nejakú štátnu pomoc? Môžu od svojich pacientov vyberať nové typy poplatkov, či využiť iné nástroje pre zvýšenie svojich príjmov?

Nosné body:

-> Aké druhy nákladov aktuálne poskytovateľov zaťažujú najviac?
-> Čo prinieslo zvýšenie miezd nemocničných zdravotníckych pracovníkov pre ambulantnú sféru?
-> Môže ambulancia a lekáreň žiadať o štátnu pomoc? Na koho sa obrátiť?
-> Je možné zvýšiť platbu zo strany zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ uzavretú zmluvu?
-> Je možné vyberať od pacientov „poplatok za zvýšené náklady na energie“ alebo vyberať podobné typy poplatkov? Aké riziká sú s takýmto postupom spojené?

 

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/ngTLvbxTYdGTXXqS33GD2D

Kongres SOS, Hotel Tenis, Zvolen , 24.-25. marec 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia dovoľujeme si Vás informovať o otvorení elektronickej registrácie na Kongres SOS 2022 v Košiciach.

Registrácia na kongres SOS: https://orto.sk/kongres-2023/prihlasenie-formular/

V prípade, že nie je možné pre vás sa prihlásiť elektronicky, napíšte prosím mail na makova.janka@gmail.com,

alebo využite možnosť registrácie poštou. Pozvánku s návratkou posielame v týchto dňoch.

V prípade, že ste pozvánku nedostali, napíšte prosím krátky mail na makova.janka@gmail.com, bude Vám zaslaná dodatočne.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Dr. med. dent.  Marián Sabo
prezident SOS

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

srdečne Vás pozývame na prvý study club s témou:

Prečo si vybrať alignery?

Study club sa uskutoční v dňoch 13-14.01.2023 v hoteli Borovica na Štrbskom plese.

Kontaktná osoba:

Eleonóra Ivančová

+421 905 833 802

eleonoraivancova@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť.

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný NOVEMBROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pre lekárov pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Radi by sme Vás na tento webinár pozvali. 
 
Téma webinára: Chcete kúpiť alebo predať ambulanciu? Na toto si dajte ale pozor!
 
Dátum a čas: 24.11. 2022 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)
 
Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
 
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová 
 

Kde: https://youtu.be/QL6C22jmzG4 

 
Anotácia témy: Kúpa alebo predaj ambulancie predstavuje v živote lekára významnú profesionálnu ako aj osobnú udalosť/investíciu. Väčšina lekárov poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Možno práve premýšľate nad kúpou zabehnutej ambulancie alebo nad odkúpením podielu vášho kolegu – spoločníka alebo nad predajom vašej ambulancie. Viete, na čo si dať pozor pri kúpe a predaji ambulantnej praxe? Na aké oblasti by ste mali zamerať vaše otázky? Kúpa ambulancie, to rozhodne nie je len zmena v osobách spoločníkov v obchodnom registri, aj keď je to jeden z nevyhnutných predpokladov v procese prevodu ambulancie. Preto, ak sa chystáte na kúpu alebo predaj ambulancie, venujte celému procesu zvýšenú pozornosť.
 
Nosné body: 
 
-> Mám ambulanciu kúpiť alebo vybudovať ambulanciu na zelenej lúke?
-> Môžem predať ambulanciu ako SZČO?
-> Ako dlho celý proces kúpy trvá a ako sa začína a končí, kde a čo podpisujem?
-> Potrebujem pomoc právnika?
-> Ako si preverím hospodársky stav ambulancie – oboznámenie sa s ambulanciou, účtovný a právny audit, právne spory?
-> Ako sa určuje cena ambulancie?
-> Ako sa platí kúpna cena pri prevode ambulancie?
-> Aké sú povinnosti k samosprávnemu kraju, zdravotným poisťovniam a iným orgánom a obchodným partnerom?
-> Ako je to s odovzdaním zdravotnej dokumentácie a majetku ambulancie – komu patrí?
-> Získanie úveru na kúpu ambulancie.
 
Diskusia: na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik (https://app.sli.do/event/1QEkthEj5rTeWcDJ2Bdix9/live/questions)
 
Tešíme sa na Vašu účasť.

The European Orthodontic Society’s webinar programme continues from October to December with two excellent new webinar series, as well as the ongoing access to the recordings from the EOS2022 Annual Congress.

Check out the available webinars below!

Register for ‚Common interdisciplinary orhodontics‘
 
Register for ‚From the evidence-based literature to the workbench‘

Both webinar series comprise of three 30-minute webinar lectures available to watch in your own time for two weeks. You can join a live Q&A and panel discussion with the speakers, respectively on 20 October and 24 November, from 19:00-20:30 CET.

Each webinar series represents 3 hours of verifiable Continuing Professional Development (3 CPD points).

REGISTRATION FEES


EOS Member: £20.00 | EOS Postgraduate/Trainee: £10.00


Non-Member: £90.00 | Non-member Postgraduate/Trainee: £45.00

 

Call for abstracts for the EOS 2023 Annual Congress

We invite authors to submit abstracts for selection and inclusion in the Scientific Programme of the EOS2023 Annual Congress, to be held in Oslo, Norway, from the 11-15 June 2023. Applications for the Houston Memorial Research Awards are also open. 
Abstract submissions
 

The sessions from the 2022 Annual Congress are still available online!

If you could not attend the congress this year, you can register and watch the sessions in your own time until 4 December!
Register here
For enquiries, please contact EOSevents@tfilodestar.com

 

Follow us and join in the conversation online!
#EOSwebinar #orthodontics
Facebook
LinkedIn
Website
Copyright © 2022 European Orthodontic Society c/o TFI Lodestar, All rights reserved.
You are receiving this email because you are a member of the European Orthodontic Society, or because you have signed up to be kept informed of upcoming EOS events. Our email address is:
EOSevents@tfilodestar.com

Nový informačný portál pre laickú verejnosť : www.viacnezstrojcek.sk

Nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia zubnými lekármi bez špecializácie je vážny problém, ktorého riešenie má pre Slovenskú ortodontickú spoločnosť aktuálne najvyššiu prioritu. Okrem intenzívnych rokovaní s príslušnými inštitúciami a pripravovaných právnych krokov, ktoré majú chrániť záujmy jej členov, spustila Slovenská ortodontická spoločnosť v júni tohto roka aj celoplošnú komunikačnú kampaň s názvom Viac než strojček. Jej cieľom je upozorniť samotných pacientov na riziká neodbornej liečby ako aj potrebu ich proaktívneho  a zodpovedného prístupu k liečbe. Práve pacienti a ich zdravie sú  totiž v dôsledku tohto reťaziaceho sa problému v najväčšom ohrození.

Zdieľate prosím túto stránku na svojich webstránkach, portáloch. Pacienti tam nájdu zodpovedané najčastejšie otázky ohľadom čeľustnoortopedickej liečby.

Dr. med. dent. Marián Sabo

prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár:

ZAČÍNEJTE S MYŠLENKOU NA VÝSLEDEK, OD 3D PLÁNOVÁNÍ PO FINISHING A DETAILING

Prednášajúci: Dr. Daniel Díez Rodrigalvarez

Dátum: Piatok, 4. november 2022, 9 – 18 hod.

Miesto konania: Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1

Viac informácii nájdete tu.