Téma webinára: Môže lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín? 

Dátum a čas: 29.06. 2023 od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD.,  advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS 

Hosť: MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL 

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/-zNRBZBMq4Q?feature=share

Anotácia témy: Nejeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si počas svojej praxe položil otázku “Môžem alebo nemôžem poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín? A pokiaľ vyhoviem prosbe pacienta a ošetrím ho, môžem tento výkon vykázať zdravotnej poisťovni alebo ho má zaplatiť pacient?“ Možno ste ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zažili kontrolu zdravotnej poisťovne, počas ktorej odznela aj táto téma. Počas posledného webinára pred letnou prestávkou si vysvetlíme, aké pravidlá musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dodržiavať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mimo ordinačných hodín a na čo by určite nemal zabudnúť.

Nosné témy :

 • Úprava času, počas ktorého sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť – čo sú to „ordinačné hodiny“?
 • Musí mať ambulancia minimálny zákonom vyžadovaný rozsah ordinačných hodín? Rozdiely medzi všeobecnou a špecializovanou starostlivosťou
 • Rozdiel medzi riadnymi a doplnkovými ordinačnými hodinami 
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta – prečo je dôležité vedieť o tzv. domácej starostlivosti?
 •  Môže alebo „musí“ lekár poskytnúť domácu starostlivosť?
 • O čom je dôležité poučiť pacienta pred poskytnutím domácej starostlivosti
 • Môže byť domáca starostlivosť poskytnutá cez telefón alebo online nástrojmi (ako telemedicína)?
 • Kto platí za domácu starostlivosť? Poisťovňa alebo pacient?
 • Prečo je dôležité mať v ambulancii dobre pripravený cenník zdravotnej starostlivosti?
 • Dajte si pozor na oznamovaciu povinnosť poisťovni! + záverečné upozornenia

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/wmxLeU9tapZ8at1W5scKVe 

Srdečne Vás pozývame!

Pozvánka

XIII. Kongres České ortodontické společnosti na téma Interdisciplinární spolupráce se bude konat 5.–7. října 2023 v CUBEX Centrum, Praha
Přednáší nejlepší světový interdisciplinární tým: Vincent Kokich Jr., Gregg Kinzer a Jim Janakievski a nejvýznamnější české interdisciplinární týmy 3DK, STOMMA, SORRISO, NOVÉ ZUBY
Kongres je určen pro všechny stomatologické obory a všechny praktické zubní lékaře.
Více informací a registraci na kongres naleznete zde: https://www.kongrescos2023.cz/

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jako zástupce organizačního výboru XXIII. kongresu ČOS v  Praze pozval na výjimečnou odbornou událost, která nás v roce 2023 čeká.

Kongres ČOS v roce 2023 bude mým posledním z pozice presidenta či organizátora, a tak jsem se chtěl rozloučit akcí opravdu významnou. Vzhledem k tomu, že mým celoživotním zájmem je interdisciplinární spolupráce, je i klíčovým tématem kongresu.

V roce 2016 jsem s několika kolegy z ČR navštívil v Německu symposium „America meets Europe“, což byla nejvýznamnější akce na téma interdisciplinární spolupráce ve stomatologii, jaká se za poslední roky v Evropě konala. USA zastupovali Dr. V. Kokich Jr. (ortodontista), Dr. G. Kinzer (protetik) a  Dr. J. Janakievski (implantolog). Tento „young dream team“ všechny naprosto uchvátil svými přednáškami založenými na skvělé didaktice, systematičnosti a vynikajících výsledcích a  doufali jsme, že jednou navštíví i  Českou republiku. A  podařilo se! Hlavní částí XXIII. kongresu České ortodontické společnosti tak bude kurz, který povedou Dr. V. Kokich Jr., Dr. G. Kinzer a Dr. J. Janakievski společně v délce jeden a půl dne, což zároveň bude poprvé v Evropě.

Odborný program kongresu bude druhý den doplněn přednáškami nejvýznamnějších interdisciplinárních týmů z  ČR – 3DK Praha (M. Tomeček a J. Streblov ve spolupráci se Stomma Praha), Nové zuby (A. a J. Krugovi ve spolupráci s prof.  R. Foltánem a J. Petrem), Sorriso (L. Gregor a V. Filipi) a Stomma (I. Marek, M. Novosad a J. Stibal). Prezentace sdělení všech členů týmu na jednom pódiu není vůbec běžná a máme se na co těšit.

Všichni přednášející budou mít prezentace zaměřeny na  propojení stomatologických disciplín, proto kongres bude nesmírně zajímavý pro všechny specialisty a praktické stomatology a budou se moci přihlásit jen na první 2 dny věnované interdisciplinární spolupráci.

Kongres samozřejmě bude mít i svoji společenskou část a Vy se můžete těšit na presidentský večer v prostorách Obecního domu ve stylu 30. let.

Velmi se na Vás v Praze těšíme a přejeme Vám příjemný jarní čas!

Za organizační výbor

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Dobrý deň prajem, 

dávame do pozornosti najbližší bezplatný online webinár, ktorý je pripravovaný odborníkmi na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. 

Téma webinára: Buďte pripravení na kontrolu z ÚDZS

Dátum a čas: 25.05. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS 

Hosť: JUDr. Zdenko Doktor, riaditeľ pobočiek ÚDZS v Trnave a Trenčíne

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/a3zHFzPZa_M?feature=share 

Anotácia témy: ÚDZS – úrad s výnimočne silnou kompetenciou týkajúcou sa posudzovania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vypísanie jednoduchého podnetu na začatie konania, ktorý si pacient stiahne zo stránky úradu, trvá len pár minút a pacienta stojí presne 0,- €. Pre poskytovateľa to však znamená začatie komunikácie s úradom, kontrolu zdravotnej dokumentácie, či otázky poverených osôb úradu. Čo všetko môže ÚDZS kontrolovať, aké riziká pre poskytovateľa hrozia a je možné prijať nejaké preventívne opatrenia pre zníženia rizika začatia dohľadu? Na túto tému sa pozrieme optikou čerstvej novely zákona 581/2004 Z.z. (zákon č. 518/2022 Z.z.), ktorá sa dotkla aj výkonu dohľadu. Dôležité aspekty dohľadového konania budeme kombinovať so súvisiacimi oblasťami – konaním súdov a OČTK, či zavedením preventívnych opatrení, ktorými by sa v praxi mohlo dať, často zbytočným sťažnostiam pacientov predísť.

Nosné témy :

 • „Dobrý deň, som z ÚDZS!“ Kto môže iniciovať dohľad, ako sa dohľad začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť (práva vs. povinnosti pri dohľade)
 • Rozdiely medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku
 • Osoby dohľadového konania – konzultanti ÚDZS, prizvaný znalec – ako namietať zaujatosť a prečo je to dôležité? Kto je to „tretia osoba“?
 • Má ÚDZS právo žiadať ambulanciu o poslanie zdravotnej dokumentácie? Kto bude zodpovedať za jej stratu?
 • Aby vám neostali oči pre plač – pri dohľade je kľúčové od začiatku zvoliť správnu stratégiu. Predstavíme jej základné stavebné kamene
 • Pozor, nielen poskytovateľ, ale aj odborný zástupca! Aké sankcie a komu ich môže uložiť ÚDZS?
 •  Môže pacient na základe konštatovania ÚDZS o non lege artis žiadať od ambulancie náhradu škody?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/2Kr8KctWfVeHr3tQixgK3n 

Srdečne Vás pozývame!

 

Vzhľadom ku dramatickej situácii u našich susedov v Českej republike, kde Česká ortodontická spoločnosť bojuje s útokmi na samotnú podstatu našej profesie, dovoľujeme si v mene výboru SOS vysloviť plnú a neobmedzenú podporu našim kolegom. Z tohto dôvodu aj uvádzame plné znenie otvoreného listu prezidentovi ČSK. Na stiahnutie originál listu nájdete tu.

 

Otevřený dopis prezidentovi České stomatologické komory doc. MUDr. Romanovi Šmuclerovi CSc.

Vážený pane prezidente,
s velkou nevolí a nepochopením jsme, jako mnoho dalších členů ČOS, zaregistrovali článek na internetovém portále Zprávy ze zdravotnictví s názvem „Ortodoncie v Česku je nejdražší na světě“ (url: „https://www.zdravezpravy.cz/2023/05/17/ortodoncie-v-cesku-je-nejdrazsi-na-svete-rika-roman-smucler/“). Autor článku a zároveň šéfredaktor serveru Zdravé zprávy, pan Daniel Tácha, uvedl, že veškeré informace získal na tiskové konferenci, pořádané pro novináře Českou stomatologickou komorou dne 17. 5. 2023, která byla nahrávána a byl z ní pořizován kamerový záznam. Autor článku Vaše výroky několikrát cituje a publikuje v uvozovkách, a potvrdil nám pravost výroků. Tedy se domníváme, že opravdu jde o Vaše myšlenky, jež byly součástí odpovědí na dotazy autora. Vy sám osobně jste na Diskuzním fóru ČSK pravost výroků popřel. Vzhledem k tomu, že jste jistě čestný muž, který nelže, žádáme Vás, z pozice členů výboru České ortodontické společnosti, o oficiální odpovědi na tyto otázky:

1. Opravdu jste konstatoval, že ortodontická péče je v České republice nejdražší na světě? Jestliže ano, z jakých dat vycházíte? Kde jste získal informační zdroje k tak zásadnímu výroku? Čím máte tento názor podložen?
2. Kde jste obdržel informaci, že hodně českých občanů jezdí za ortodoncií do Německa a Polska a že ortodontická péče je zde levnější, a to dokonce i když ji pacientům v ČR částečně proplácí zdravotní pojišťovny? Kde můžeme vyhledat uvedená fakta?
3. Jak jste zjistil, že stát reguluje počty ortodontistů na státních školách? Můžete uvést nějaký příklad, kde k tomu došlo?
4. Opravdu jste řekl, že by ČSK nové ortodontisty vyškolila, i když jste byl spoluautorem společné deklarace mezi ČOS a ČSK z února 2022, kde se jasně říká, že Představenstvo ČSK respektuje jedinou formu výuky ortodontistů, a to je tříletou
specializační přípravu na akreditovaných univerzitních pracovištích dle celoevropsky uznávaného programu ERASMUS?
5. Opravdu považujete za problém, že se v některých regionech čeká měsíce na ortodontickou léčbu, i když ve stejném místě nemohou stovky až tisíce pacientů najít zubního lékaře?

Pokud jste výše uvedené výroky neřekl, v což doufáme, tak Vás žádáme, abyste zahájil veškeré právní kroky proti autorovi článku a redakci, stejně jako serveru, který tyto informace publikoval, a očistil tak naše jméno od této dehonestace. Jestliže jste však autorem citovaných výroků, žádáme Vás o veřejnou omluvu, neboť jejich obsah nesmírně poškodil jméno nás ortodontistů, které i Vy zastupujete. Specialisté v ortodoncii jsou řádní členové České stomatologické komory, kteří předpokládají, že Vy, jako volený prezident, je bude reprezentovat řádně, spravedlivě a čestně, budete dbát na jejich dobré jméno ve společnosti a odborných kruzích, stejně jako všech členů stomatologického stavu a vyvarujete se jejich veřejného znevažování a očerňování. V souvislosti s tím předpokládáme, že budete také respektovat organizační řády ČSK a jednat v souladu s nimi.

18. 5. 2023 Za výbor ČOS

viceprezident ČOS
MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Dnes sme v Teleráne televízie Markíza predstavili kampaň „Svetový deň rovných zubov“.

Všetkým zúčastneným ambulanciám ďakujeme. Veríme, že tento spôsob propagácie

čeľustnej ortopédia bude mať úspech a o rok si to zopakujeme s ešte väčším počtom

ambulancií. Viac info tu:  https://viacnezstrojcek.sk/svetovy-den-rovnych-zubov/

 

Slovenská ortodontická spoločnosť

 

Vážení kolegovia!

Aktualizovali sme galériu kongresu SOS vo Zvolene. Nájdete ju tu: https://orto.sk/pre-lekarov/galeria-akcii/ po prihlásení.

Pripomienky, pochvalu, nápady ale aj stažnosti ku kongresu  prosím posielajte sem: info@orto.sk

Potvrdenia o účastí, ktoré si kolegyne a kolegovia nevyzdvihli, sú archivované. V prípade záujmu  o zaslanie na adresu ambulancie napíšte prosím krátky email sem: info@orto.sk

Veríme, že si aj naďalej zachováme Vašu priazeň a budete podporovať svojou účasťou ďalšie vzdelávacia akcie Slovenskej ortodontickej spoločnosti.

Želáme Vám všetko najlepšie v osobnom aj pracovnom živote. Do skorého videnia priatelia.

 

Výbor SOS

 

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný marcový online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali. 

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný FEBRUÁROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali. 
 
Téma webinára: Veľký sprievodca vystavovania ePN pre špecialistov a všeobecných lekárov
 
Dátum a čas: 23.02.2023 od 17.00 do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)
 
Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
 
Hosť: MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo
 
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová 
 

Kde: https://youtube.com/live/Ud-4VQC1llw?feature=share 

 
Anotácia témy: Elektronická práceneschopnosť – ePN bola od 01.06.2022 zavedená zákonom. To znamená, že lekári môžu uznať pacienta práceneschopným aj novým spôsobom, a to elektronicky. Od 01.06.2022 do 31.05.2023 však lekári ešte stále môžu používať aj starý spôsob uznávania práceneschopnosti, a to cez vyplnenie päťdielného papierového potvrdenia. Nevyhnutným predpokladom vystavenia ePN je to, aby sa lekár zapojil do systému elektronickej PN – ePN. Výhodou zavedenia ePN je to, že lekár už nemusí vystaviť papierové potvrdenie a cesta pacienta tak smeruje rovno domov, aby sa liečil. Pacient tak nemusí doručovať papierové potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi, neoznamuje ukončenie práceneschopnosti, nežiada o náhradu mzdy a iné. Pri vystavení ePN si lekár a iné inštitúcie potrebné údaje vymenia elektronicky  a pacient si svoju ePN môže kontrolovať online. Od 01.06.2023 bude elektronické vystavovanie ePN už povinné. Sú na to lekári pripravení? Ako si lekári doposiaľ zvykli na uvedenú elektronickú komunikáciu? A ako je to s vystavením ePN lekárom špecialistom?
 
Nosné body: 
-> Čo bolo dôvodom zavedenia ePN?
-> Ktoré predpisy sú pre lekára dôležité, keď sa povie ePN?
-> Ktorý lekár môže vystavovať ePN?
-> Hrozia lekárovi v súvislosti s vystavovaním ePN nejaké riziká/sankcie?
-> Ako lekári zvládli prechod na ePN?
-> Naozaj ePN uľahčila prácu lekárom a čas pacientom?
-> Aké nedostatky ePN ešte treba odstrániť?
 
Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/4CW4z8vgpaiJULa1yBuWZB 
 

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný JANUÁROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali.

Téma webinára: Kto pomôže ambulancii a lekárni v čase krízy?

Dátum a čas: 26.1. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Hostia:
MUDr. Elena Prokopová – hlavná odborníčka MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast
PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident Slovenskej lekárnickej komory

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtu.be/QRHoQt2Humo

Anotácia témy: Kríza sa netýka len výrobného priemyslu, gastronómie, či športových zariadení. Každá ambulancia, ale aj lekáreň čelia problémom zvyšovania ceny energií, inflácii a tlaku na zvyšovanie miezd svojich zamestnancov. Tento tlak sa nepochybne zvýšil po úprave mzdových podmienok lekárov a sestier pracujúcich v ústavnej sfére. Zdravotnícke zariadenie však nemôže zo dňa na deň zvýšiť cenu poskytovaných služieb a takto vykryť stále väčšie náklady. To platí predovšetkým pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čo môžu v tejto situácii poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti robiť? Majú nárok na nejakú štátnu pomoc? Môžu od svojich pacientov vyberať nové typy poplatkov, či využiť iné nástroje pre zvýšenie svojich príjmov?

Nosné body:

-> Aké druhy nákladov aktuálne poskytovateľov zaťažujú najviac?
-> Čo prinieslo zvýšenie miezd nemocničných zdravotníckych pracovníkov pre ambulantnú sféru?
-> Môže ambulancia a lekáreň žiadať o štátnu pomoc? Na koho sa obrátiť?
-> Je možné zvýšiť platbu zo strany zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ uzavretú zmluvu?
-> Je možné vyberať od pacientov „poplatok za zvýšené náklady na energie“ alebo vyberať podobné typy poplatkov? Aké riziká sú s takýmto postupom spojené?

 

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/ngTLvbxTYdGTXXqS33GD2D

Kongres SOS, Hotel Tenis, Zvolen , 24.-25. marec 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia dovoľujeme si Vás informovať o otvorení elektronickej registrácie na Kongres SOS 2022 v Košiciach.

Registrácia na kongres SOS: https://orto.sk/kongres-2023/prihlasenie-formular/

V prípade, že nie je možné pre vás sa prihlásiť elektronicky, napíšte prosím mail na makova.janka@gmail.com,

alebo využite možnosť registrácie poštou. Pozvánku s návratkou posielame v týchto dňoch.

V prípade, že ste pozvánku nedostali, napíšte prosím krátky mail na makova.janka@gmail.com, bude Vám zaslaná dodatočne.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Dr. med. dent.  Marián Sabo
prezident SOS