Téma webinára: Odborný zástupca v zdravotníckom zariadení – predpoklady, postavenie, povinnosti a zodpovednosť

Dátum a čas vysielania: 29.02. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Katarína Tomková, PhD., advokátka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/7Xkk733aF_c?feature=share

Anotácia témy: Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na to, aby zdravotnícky pracovník vôbec mohol vykonávať činnosť odborného zástupcu, musí spĺňať zákonom stanovené podmienky. Aké podmienky to sú? Tak to si povieme počas nášho webinára. Zodpovieme si aj otázky, v koľkých zdravotníckych zariadeniach môže byť ten istý zdravotnícky pracovník odborným zástupcom, či s odborným zástupcom musí mať zdravotnícke zariadenie uzatvorené pracovnú zmluvu alebo či odborný zástupca musí byť prítomný v zdravotníckom zariadení počas ordinačných hodín. Odborný zástupca do istej miery nesie zodpovednosť za zdravotnícke zariadenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nej, preto sa budeme venovať aj otázke zodpovednosti.

Nosné témy :

Ako získať licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu
Pozrieme sa na to, v koľkých zdravotníckych zariadeniach môže byť ten istý zdravotnícky pracovník odborným zástupcom
Povieme si ako upraviť právny vzťah medzi odborným zástupcom a zdravotníckym zariadením
Stručne sa porozprávame o postavení a povinnostiach odborného zástupcu
A kde sú povinnosti, tam je aj zodpovednosť. Preto sa v poslednej časti budeme venovať otázke zodpovednosti odborného zástupcu

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/4gG1xJmvFhjEPs1LnuZ5xu

Srdečne Vás pozývame!

Vážené kolegyne, kolegovia,

radi by sme vás touto formou pozvali na prvý tohtoročný bezplatný online webinár.

Téma webinára: Nezabudli ste na povinnosť mať v ambulancii systém hodnotenia bezpečnosti pacienta? Toto je efektívne a funkčné riešenie

Dátum a čas vysielania: 25.01. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

 1.  Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS
 2.  Bc. Veronika Karabinošová, technická podpora mediPRÁVNIK.sk

Moderátor: Mgr. Maroš Černý 

Kde: https://youtube.com/live/1t6510VI6wY?feature=share 

Anotácia témy: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať systém kvality, ktorého súčasťou je aj klinický audit. Klinický audit slúži na preverovanie a hodnotenie toho, či poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupuje tak, aby bola zachovaná bezpečnosť pacienta, a teda, či má zavedený systém, ktorým predchádza nežiadúcim udalostiam počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Klinický audit realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR. A na čo sa ministerstvo zameriava počas klinického auditu? Na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a jeho dodržiavanie poskytovateľmi. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je aj ústrednou témou nášho webinára, pričom si vo vzťahu k nemu vysvetlíme, aké sú minimálne požiadavky na jeho obsah a ako ho možno zaviesť do praxe ambulancie rýchlo, jednoducho a efektívne.

Nosné témy :

 • Stručne a zrozumiteľne si vysvetlíme, čo je to interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
 • Pozrieme sa na to, aké sú minimálne požiadavky na jeho obsah a na to, čo má z obsahového hľadiska pokrývať
 • Predstavíme si aj to ako možno interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta zaviesť veľmi jednoducho a efektívne do každodennej praxe ambulancie, a to aj s ohľadom na častejšie využívaný online priestor
 •  … a na záver? To by sme neboli my, keby sme vám nepovedali, aká sankcia je spojená s porušením povinností vzťahujúcich sa na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. 

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/qhGsKqp5JiwN2QXW8Xc1kW 

Srdečne Vás pozývame!

 

di

Vážené kolegyne, kolegovia,

radi by sme vás touto formou pozvala na náš posledný tohtoročný bezplatný online webinár, ktorý je pripravovaný odborníkmi na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Chcete od pacientov vyberať poplatky? Majte správne pripravený cenník, aby bol váš postup zákonný 

Dátum a čas vysielania: 30.11. 2023 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

 1.  JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS
 2.  Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý 

Kde: https://youtube.com/live/E0n91cOxQ6I?feature=share 

Anotácia témy: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, viete kedy môžete od pacienta vyberať nejaký poplatok a kedy už poplatok nie je v poriadku? Boríte sa s tým, že platby od poisťovní už dlhodobo nepokrývajú náklady vašej ambulancie? Prípadne robíte pre svojich pacientov niečo viac ako je štandard hradený z verejného zdravotného poistenia? Nebojte sa, poradíme vám s tým, ako si pripraviť cenník, ktorý bude v súlade s právnymi predpismi. Pridajte sa k nám počas webinára. Nebude to ale len o teórii. Vysvetlíme si základné pravidlá tvorby cenníka v ambulancii a predstavíme si aj príklady z praxe, ktoré vám dajú predstavu o tom, aké poplatky sú „safe“.  

Nosné témy :

 • Stručne a zrozumiteľne vysvetlíme základné povinnosti ambulancie týkajúce sa cenníka a zoznamu výkonov – kde sú upravené + praktická pomôcka na zapamätanie.
 • Aké riziká ambulancii hrozia, ak účtuje poplatky v rozpore so zákonnými pravidlami?
 • Môže si zmluvný poskytovateľ žiadať od pacienta doplatok, ak mu poisťovňa platí málo?
 • Vyberáte od pacientov paušálny poplatok za „nadštandard“. Je takýto poplatok v poriadku? Ukážeme príklady vyslovene nezákonných poplatkov, pri ktorých je len otázkou času, kedy ich VÚC postihne pokutou.
 • Zaujímajú vás kazuistiky? Ponúkneme vybrané rozhodnutia VÚC, ktorými boli uložené pokuty a ozrejmíme, aké poučenie si z toho môžete zobrať do praxe.
 • Ide do tuhého – toto sú 4 základné pravidlá, ktoré ak dodržíte, bude váš cenník OK.
 • Good practice – za toto by ste si poplatky mohli pýtať.
 • … a čerešnička na torte – nezabudnite cenník správnym spôsobom zverejniť. Máme pre vás praktický návod, ktorý viete okamžite využiť

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/8QtSqzkpFXnfQBrN2qpCG5 

Srdečne Vás pozývame!

Budeme radi, ak o webinári informujete svoje kolegyne a kolegov a zverejnite informácie aj na vašich sociálnych sieťach :). 

Tešíme sa na vás! 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na seminár, ktorý sa uskutoční 24.-25.11.2023 v Žiline, hotel Holiday Inn na tému:

Digitálne plánovanie liečby fixnými aparátmi a extrakčná terapia s Cannon technikou.

Prihlásiť sa môžete u spoluorganizátora fa Interorto, kontakt: orders@interorto.eu, +421 918 417 352  a +421 918 617 810

alebo priamo v SOS u pani Makovej na  makova.janka@gmail.com , tel. číslo: 0944214295

Tešíme sa na Vašu účasť.

____________________________________

Program si môžete stiahnuť tu.

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2024

Najbližší celoslovenský kongres Ortodontickej spoločnosti, sa  uskutoční v dňoch 22.-23.3.2024 v Bratislave, v už osvedčenom hoteli DoubleTree by Hilton. Je mi veľkou cťou, že svoju účasť okrem vynikajúcich slovenských prednášajúcich potvrdili aj svetoznámi odborníci, akými sú určite: Dr. Cesare Luzi, Dr. Vittorio Cacciafesta, Dr. Aladin Sabbagh a Dr. Waddah Sabouni. Hlavnou témou kongresu je: Ortodoncia 21. storočia. Všetko o novinkách a postupoch od digitalizácie, miniskrutiek až po fixné a dlahové aparáty si môžete vypočuť počas hlavného odborného programu v piatok a sobotu.

Aktuálne informácie o kongrese SOS 2024 v Bratislave, môžete sledovať ako zvyčajne na webovej stránke Spoločnosti https://orto.sk/kongres-2024. Prihlásenie sa na kongres bude možné prostredníctvom návratky, ktorú budeme v distribuovať v priebehu októbra alebo na internetovej stránke https://orto.sk/kongres-2024/prihlasenie-formular/

 

Téma webinára: Môže lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín? 

Dátum a čas: 29.06. 2023 od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD.,  advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS 

Hosť: MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL 

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/-zNRBZBMq4Q?feature=share

Anotácia témy: Nejeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si počas svojej praxe položil otázku “Môžem alebo nemôžem poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín? A pokiaľ vyhoviem prosbe pacienta a ošetrím ho, môžem tento výkon vykázať zdravotnej poisťovni alebo ho má zaplatiť pacient?“ Možno ste ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zažili kontrolu zdravotnej poisťovne, počas ktorej odznela aj táto téma. Počas posledného webinára pred letnou prestávkou si vysvetlíme, aké pravidlá musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dodržiavať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mimo ordinačných hodín a na čo by určite nemal zabudnúť.

Nosné témy :

 • Úprava času, počas ktorého sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť – čo sú to „ordinačné hodiny“?
 • Musí mať ambulancia minimálny zákonom vyžadovaný rozsah ordinačných hodín? Rozdiely medzi všeobecnou a špecializovanou starostlivosťou
 • Rozdiel medzi riadnymi a doplnkovými ordinačnými hodinami 
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta – prečo je dôležité vedieť o tzv. domácej starostlivosti?
 •  Môže alebo „musí“ lekár poskytnúť domácu starostlivosť?
 • O čom je dôležité poučiť pacienta pred poskytnutím domácej starostlivosti
 • Môže byť domáca starostlivosť poskytnutá cez telefón alebo online nástrojmi (ako telemedicína)?
 • Kto platí za domácu starostlivosť? Poisťovňa alebo pacient?
 • Prečo je dôležité mať v ambulancii dobre pripravený cenník zdravotnej starostlivosti?
 • Dajte si pozor na oznamovaciu povinnosť poisťovni! + záverečné upozornenia

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/wmxLeU9tapZ8at1W5scKVe 

Srdečne Vás pozývame!

Pozvánka

XIII. Kongres České ortodontické společnosti na téma Interdisciplinární spolupráce se bude konat 5.–7. října 2023 v CUBEX Centrum, Praha
Přednáší nejlepší světový interdisciplinární tým: Vincent Kokich Jr., Gregg Kinzer a Jim Janakievski a nejvýznamnější české interdisciplinární týmy 3DK, STOMMA, SORRISO, NOVÉ ZUBY
Kongres je určen pro všechny stomatologické obory a všechny praktické zubní lékaře.
Více informací a registraci na kongres naleznete zde: https://www.kongrescos2023.cz/

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jako zástupce organizačního výboru XXIII. kongresu ČOS v  Praze pozval na výjimečnou odbornou událost, která nás v roce 2023 čeká.

Kongres ČOS v roce 2023 bude mým posledním z pozice presidenta či organizátora, a tak jsem se chtěl rozloučit akcí opravdu významnou. Vzhledem k tomu, že mým celoživotním zájmem je interdisciplinární spolupráce, je i klíčovým tématem kongresu.

V roce 2016 jsem s několika kolegy z ČR navštívil v Německu symposium „America meets Europe“, což byla nejvýznamnější akce na téma interdisciplinární spolupráce ve stomatologii, jaká se za poslední roky v Evropě konala. USA zastupovali Dr. V. Kokich Jr. (ortodontista), Dr. G. Kinzer (protetik) a  Dr. J. Janakievski (implantolog). Tento „young dream team“ všechny naprosto uchvátil svými přednáškami založenými na skvělé didaktice, systematičnosti a vynikajících výsledcích a  doufali jsme, že jednou navštíví i  Českou republiku. A  podařilo se! Hlavní částí XXIII. kongresu České ortodontické společnosti tak bude kurz, který povedou Dr. V. Kokich Jr., Dr. G. Kinzer a Dr. J. Janakievski společně v délce jeden a půl dne, což zároveň bude poprvé v Evropě.

Odborný program kongresu bude druhý den doplněn přednáškami nejvýznamnějších interdisciplinárních týmů z  ČR – 3DK Praha (M. Tomeček a J. Streblov ve spolupráci se Stomma Praha), Nové zuby (A. a J. Krugovi ve spolupráci s prof.  R. Foltánem a J. Petrem), Sorriso (L. Gregor a V. Filipi) a Stomma (I. Marek, M. Novosad a J. Stibal). Prezentace sdělení všech členů týmu na jednom pódiu není vůbec běžná a máme se na co těšit.

Všichni přednášející budou mít prezentace zaměřeny na  propojení stomatologických disciplín, proto kongres bude nesmírně zajímavý pro všechny specialisty a praktické stomatology a budou se moci přihlásit jen na první 2 dny věnované interdisciplinární spolupráci.

Kongres samozřejmě bude mít i svoji společenskou část a Vy se můžete těšit na presidentský večer v prostorách Obecního domu ve stylu 30. let.

Velmi se na Vás v Praze těšíme a přejeme Vám příjemný jarní čas!

Za organizační výbor

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Dobrý deň prajem, 

dávame do pozornosti najbližší bezplatný online webinár, ktorý je pripravovaný odborníkmi na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. 

Téma webinára: Buďte pripravení na kontrolu z ÚDZS

Dátum a čas: 25.05. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS 

Hosť: JUDr. Zdenko Doktor, riaditeľ pobočiek ÚDZS v Trnave a Trenčíne

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/a3zHFzPZa_M?feature=share 

Anotácia témy: ÚDZS – úrad s výnimočne silnou kompetenciou týkajúcou sa posudzovania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vypísanie jednoduchého podnetu na začatie konania, ktorý si pacient stiahne zo stránky úradu, trvá len pár minút a pacienta stojí presne 0,- €. Pre poskytovateľa to však znamená začatie komunikácie s úradom, kontrolu zdravotnej dokumentácie, či otázky poverených osôb úradu. Čo všetko môže ÚDZS kontrolovať, aké riziká pre poskytovateľa hrozia a je možné prijať nejaké preventívne opatrenia pre zníženia rizika začatia dohľadu? Na túto tému sa pozrieme optikou čerstvej novely zákona 581/2004 Z.z. (zákon č. 518/2022 Z.z.), ktorá sa dotkla aj výkonu dohľadu. Dôležité aspekty dohľadového konania budeme kombinovať so súvisiacimi oblasťami – konaním súdov a OČTK, či zavedením preventívnych opatrení, ktorými by sa v praxi mohlo dať, často zbytočným sťažnostiam pacientov predísť.

Nosné témy :

 • „Dobrý deň, som z ÚDZS!“ Kto môže iniciovať dohľad, ako sa dohľad začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť (práva vs. povinnosti pri dohľade)
 • Rozdiely medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku
 • Osoby dohľadového konania – konzultanti ÚDZS, prizvaný znalec – ako namietať zaujatosť a prečo je to dôležité? Kto je to „tretia osoba“?
 • Má ÚDZS právo žiadať ambulanciu o poslanie zdravotnej dokumentácie? Kto bude zodpovedať za jej stratu?
 • Aby vám neostali oči pre plač – pri dohľade je kľúčové od začiatku zvoliť správnu stratégiu. Predstavíme jej základné stavebné kamene
 • Pozor, nielen poskytovateľ, ale aj odborný zástupca! Aké sankcie a komu ich môže uložiť ÚDZS?
 •  Môže pacient na základe konštatovania ÚDZS o non lege artis žiadať od ambulancie náhradu škody?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/2Kr8KctWfVeHr3tQixgK3n 

Srdečne Vás pozývame!

 

Vzhľadom ku dramatickej situácii u našich susedov v Českej republike, kde Česká ortodontická spoločnosť bojuje s útokmi na samotnú podstatu našej profesie, dovoľujeme si v mene výboru SOS vysloviť plnú a neobmedzenú podporu našim kolegom. Z tohto dôvodu aj uvádzame plné znenie otvoreného listu prezidentovi ČSK. Na stiahnutie originál listu nájdete tu.

 

Otevřený dopis prezidentovi České stomatologické komory doc. MUDr. Romanovi Šmuclerovi CSc.

Vážený pane prezidente,
s velkou nevolí a nepochopením jsme, jako mnoho dalších členů ČOS, zaregistrovali článek na internetovém portále Zprávy ze zdravotnictví s názvem „Ortodoncie v Česku je nejdražší na světě“ (url: „https://www.zdravezpravy.cz/2023/05/17/ortodoncie-v-cesku-je-nejdrazsi-na-svete-rika-roman-smucler/“). Autor článku a zároveň šéfredaktor serveru Zdravé zprávy, pan Daniel Tácha, uvedl, že veškeré informace získal na tiskové konferenci, pořádané pro novináře Českou stomatologickou komorou dne 17. 5. 2023, která byla nahrávána a byl z ní pořizován kamerový záznam. Autor článku Vaše výroky několikrát cituje a publikuje v uvozovkách, a potvrdil nám pravost výroků. Tedy se domníváme, že opravdu jde o Vaše myšlenky, jež byly součástí odpovědí na dotazy autora. Vy sám osobně jste na Diskuzním fóru ČSK pravost výroků popřel. Vzhledem k tomu, že jste jistě čestný muž, který nelže, žádáme Vás, z pozice členů výboru České ortodontické společnosti, o oficiální odpovědi na tyto otázky:

1. Opravdu jste konstatoval, že ortodontická péče je v České republice nejdražší na světě? Jestliže ano, z jakých dat vycházíte? Kde jste získal informační zdroje k tak zásadnímu výroku? Čím máte tento názor podložen?
2. Kde jste obdržel informaci, že hodně českých občanů jezdí za ortodoncií do Německa a Polska a že ortodontická péče je zde levnější, a to dokonce i když ji pacientům v ČR částečně proplácí zdravotní pojišťovny? Kde můžeme vyhledat uvedená fakta?
3. Jak jste zjistil, že stát reguluje počty ortodontistů na státních školách? Můžete uvést nějaký příklad, kde k tomu došlo?
4. Opravdu jste řekl, že by ČSK nové ortodontisty vyškolila, i když jste byl spoluautorem společné deklarace mezi ČOS a ČSK z února 2022, kde se jasně říká, že Představenstvo ČSK respektuje jedinou formu výuky ortodontistů, a to je tříletou
specializační přípravu na akreditovaných univerzitních pracovištích dle celoevropsky uznávaného programu ERASMUS?
5. Opravdu považujete za problém, že se v některých regionech čeká měsíce na ortodontickou léčbu, i když ve stejném místě nemohou stovky až tisíce pacientů najít zubního lékaře?

Pokud jste výše uvedené výroky neřekl, v což doufáme, tak Vás žádáme, abyste zahájil veškeré právní kroky proti autorovi článku a redakci, stejně jako serveru, který tyto informace publikoval, a očistil tak naše jméno od této dehonestace. Jestliže jste však autorem citovaných výroků, žádáme Vás o veřejnou omluvu, neboť jejich obsah nesmírně poškodil jméno nás ortodontistů, které i Vy zastupujete. Specialisté v ortodoncii jsou řádní členové České stomatologické komory, kteří předpokládají, že Vy, jako volený prezident, je bude reprezentovat řádně, spravedlivě a čestně, budete dbát na jejich dobré jméno ve společnosti a odborných kruzích, stejně jako všech členů stomatologického stavu a vyvarujete se jejich veřejného znevažování a očerňování. V souvislosti s tím předpokládáme, že budete také respektovat organizační řády ČSK a jednat v souladu s nimi.

18. 5. 2023 Za výbor ČOS

viceprezident ČOS
MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Dnes sme v Teleráne televízie Markíza predstavili kampaň „Svetový deň rovných zubov“.

Všetkým zúčastneným ambulanciám ďakujeme. Veríme, že tento spôsob propagácie

čeľustnej ortopédia bude mať úspech a o rok si to zopakujeme s ešte väčším počtom

ambulancií. Viac info tu:  https://viacnezstrojcek.sk/svetovy-den-rovnych-zubov/

 

Slovenská ortodontická spoločnosť