Oficiálne stanoviská SOS

Stanovisko Slovenskej ortodontickej spoločnosti k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia lekármi bez špecializácie.

Plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti ako najvyšší Orgán Spoločnosti vydala počas Kongresu SOS v Košiciach stanovisko k množiacim sa prípadom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia lekármi bez špecializácie.

Kompletné stanovisko je k dispozícii na stiahnutie tu.

__________________________________________________

Odborné stanovisko pre vyšetrovanie pacientov s fixnými ortodontickými aparátmi magnetickou rezonanciou

V spolupráci so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou, SOS vydáva stanovisko, ktorým by sa mali riadiť čeľustní ortopédi aj rádiológovia pri vyšetrení pacientov s fixným aparátom magnetickou rezonanciou.  Tu je stanovisko na stiahnutie.

__________________________________________________

Odborné stanovisko Slovenskej ortodontickej spoločnosti a Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí  k ortodontickej liečbe pacientov užívajúcich antiresorpčnú liečbu.

V spolupráci so Slovenskou Spoločnosťou pre osteoporózu, SOS vydáva stanovisko ku liečbe pacientov, ktorí užívajú, alebo v minulosti užívali antiresorpčnú liečbu. Stanovisko na stiahnutie.