Pre verejnosť

Čelustná ortopédia alebo Ortodoncia je odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou odchýlok postavenia zubov, zubých oblúkov alebo celých čeľustí. Čeľustný ortopéd je špecializovaný zubný lekár, ktorý má absolovovanú 3 ročnú nadstavbovú časť zubnej medicíny a je na základe zákonov SR oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore čeľustná ortopédia.

Každý pacient by si mal pred začiatkom liečby overiť, či ho ošetruje certifikovaný čeľustný ortopéd. Viac informácií o odbore čeľustná ortopédia nájdete vo FAQ, medzi oficiálnymi stanoviskami alebo  v sekcii užitočné odkazy.

Na tejto stránke si aj viete overiť, či je váš ošetrujúci lekár  členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti, najvyššej odbornej inštitúcii, ktorá dohliada okrem iného aj na vzdelávanie čeľustných ortopédov.

_________________________________________________________

 VIAC NEŽ STROJČEK

 

NOVÝ INFORMAČNÝ PORTÁL SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI

________________________________________________________

Overiť čeľustného ortopéda.

MOŽNOSŤ OVERIŤ SI LEKÁRA POSKYTUJÚCEHO ČEĽUSTNOORTOPEDIKÚ LIEČBU

________________________________________________________

Blogová sekcia – overené informácie

OVERENÉ INFORMÁCIE SO ZÁRUKOU PRIAMO OD ČEĽUSTNÝCH ORTOPÉDOV

 


Často kladené otázky

Čeľustná ortopédia je odbor medicíny ktorých sa zaoberá liečbou nesprávneho postavenia zubov, zubných oblúkov a celých čeľustí, estetikou tváre a funkciou chrupu. Spolu s inými odborníkmi (zubný lekár, chirurg) je čeľustný ortopéd schopný na vašej tvári vyčariť krásny úsmev s rovnými zubami.
Priemerná doba liečby fixnými aparátmi je približne 2 roky. Pri náročných diagnózach, kde sú v liečbe zahrnuté aj chirurgické zákroky, sa doba liečby pohybuje okolo 3 rokov.
"Nočný strojček" je hovorové pomenovanie snímateľného aparátu, ktoré vychádza z nesprávneho názoru, že sa tento aparát musí nosiť len v noci. Pri aktívnej liečba je potrebná doba nosenia snímateľných aparátov 16-18 hodín denne. Dĺžka liečby závisí od stanovej diagnózy. Liečba snímateľným aparátom nevylučuje, že pacient nebude v budúcnosti potrebovať fixný aparát.
Vačšina pacientov je ku čeľustnému ortopédovi odoslaná svojim zubným lekárom. V prípade, že si ako rodič všimnete nejaký problém v ústach s postavením mliečnych alebo trvalých zubov môžete čeľustného ortopéda navštíviť aj bez doporučenia zubného lekára. Viac informácií v sekcii oficiálne stanoviská alebo dokumenty na stiahnutie.
Nie, ku čeľustnému ortopédovi môžete ísť aj bez odporučenia zubného lekára. Prioritne by však váš zubný lekár mal byť oboznámený so stavom vašich zubov.
Zoznam certifikovaných čeľustných ortopédov, členov Slovenskej ortodontickej spoločnosti nájdete v sekcii nájdi lekára.
Fixný aparát je zariadenie nalepené na povrchu zuba. Jeho súčiasťou sú zámky, drôty, kŕužky ligatúry a podobne. Jeho cieľom je upraviť polohu zubov a čeľustí do želanej polohy. Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
Cena aparátu závisí od stanovenej diagnózy, použitých materiálov, a cenníka samotného ošetrujúceho lekára. Stanovuje sa veľmi individuálne. Pacient by mal byť informovaný o celkovej cene liečby pred jej začiatkom. Na Slovensku je určitá časť liečby preplácaná z verejného zdravotného poistenia pacientom do 18 rokov.
Retenčná fáza je doba, v ktorej sa po aktívnej liečbe udržuje dosiahnutý stav postavenia zubov a zubných oblúkov. Na túto úlohu pacienti dostanú takzvaný "retenčný aparát". Je dôležité aby pacient presne dodržiaval pokyny čeľustného ortopédia pri používaní retenčného aparátu. Len poctivé dodržiavanie pokynov zabezpečí dlhodobo stabilný a krásny výsledok.
Invisalign, je jeden z mnohých snímateľných dlahových aparátov. Patri medzi snímateľné ortodontické aparáty, preto musí liečbu indikovať a vykonávať čeľustný ortopéd. Jeho vyššia cena je kompenzovaná lepším estetickým vzhľadom počas liečby.
Nie. Vyrovnávať zuby sa môžu nielen deťom ale aj dospelým. Liečba je nezávislá od veku. Aj keď sú pri liečbe detí a dospelých drobné rozdiely, v drvivej väčšine prípadov je možné bez problémov výrazne zlepšiť estetiku tváre a úsmevu v akomkoľvek veku.Viac informácíí vám určite veľmi rád poskytne Váš čeľustný ortopéd:)