Kontakt

Slovenská ortodontická spoločnosť
Limbová 14
831 03 Bratislava
info@orto.sk


Výbor

Predseda výboru SOS

Dr. med. dent. Marián Sabo
president@orto.sk

Podpredsedníčka výboru SOS

MUDr. Katarína Jakubová
kapedent@gmail.com

hlavná odborníčka pre ČO MZ SR

MUDr. Irena Klímová
info@orto.sk

vedecký sekretár SOS

MUDr. Juraj Lysý, PhD.
jurajlysy@gmail.com

hospodár SOS

MUDr. Patrícia Husárová
patrícia.husarova@nextra.sk

člen výboru SOS

MUDr. Anna Antalová
antaldent4@gmail.com

člen výboru SOS

MDDr. Lenka Paulisová
info@drpaulisova.sk

Revízna komisia

predseda revíznej komisie SOS

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH MHA
ortodoncia@dentaderm.sk

člen revíznej komisie SOS

MUDr. Zuzana Hudecová
orthohudecova@post.sk

člen revíznej komisie SOS

MUDr. Eva Hrutková
inf@axis-dent.eu