Pre lekárov

Ako sa stať  členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti?

InformáciePrihláška

Informácie a žiadosť o vydanie certifikátu čeľustného ortopéda:

InformácieŽiadosť

Informácie k ortognátnej poradni nájdete tu, aj bez prihlásenia.

Informácie – Žiadanka

 

Poplatky do Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Členský poplatok riadny člen 60 €
Členský poplatok pre postgraduálneho študenta a ženy na MD 35 €
Registračný poplatok 25 €

 

Úhrada bankovým prevodom:

Banka: Slovenská sporiteľňa, Bratislava
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK7709000000000174716666
Variabilný symbol: číslo Vašej faktúry
Konšt.symbol: 0308

Kontakt na ekonómku SOS: pani Jana Maková, makova.janka@gmail.com , tel. číslo: 0944214295

 

 Zobraziť všetky aktuality