webinár mediPRÁVNIK

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný NOVEMBROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pre lekárov pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Radi by sme Vás na tento webinár pozvali. 
 
Téma webinára: Chcete kúpiť alebo predať ambulanciu? Na toto si dajte ale pozor!
 
Dátum a čas: 24.11. 2022 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)
 
Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
 
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová 
 

Kde: https://youtu.be/QL6C22jmzG4 

 
Anotácia témy: Kúpa alebo predaj ambulancie predstavuje v živote lekára významnú profesionálnu ako aj osobnú udalosť/investíciu. Väčšina lekárov poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Možno práve premýšľate nad kúpou zabehnutej ambulancie alebo nad odkúpením podielu vášho kolegu – spoločníka alebo nad predajom vašej ambulancie. Viete, na čo si dať pozor pri kúpe a predaji ambulantnej praxe? Na aké oblasti by ste mali zamerať vaše otázky? Kúpa ambulancie, to rozhodne nie je len zmena v osobách spoločníkov v obchodnom registri, aj keď je to jeden z nevyhnutných predpokladov v procese prevodu ambulancie. Preto, ak sa chystáte na kúpu alebo predaj ambulancie, venujte celému procesu zvýšenú pozornosť.
 
Nosné body: 
 
-> Mám ambulanciu kúpiť alebo vybudovať ambulanciu na zelenej lúke?
-> Môžem predať ambulanciu ako SZČO?
-> Ako dlho celý proces kúpy trvá a ako sa začína a končí, kde a čo podpisujem?
-> Potrebujem pomoc právnika?
-> Ako si preverím hospodársky stav ambulancie – oboznámenie sa s ambulanciou, účtovný a právny audit, právne spory?
-> Ako sa určuje cena ambulancie?
-> Ako sa platí kúpna cena pri prevode ambulancie?
-> Aké sú povinnosti k samosprávnemu kraju, zdravotným poisťovniam a iným orgánom a obchodným partnerom?
-> Ako je to s odovzdaním zdravotnej dokumentácie a majetku ambulancie – komu patrí?
-> Získanie úveru na kúpu ambulancie.
 
Diskusia: na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik (https://app.sli.do/event/1QEkthEj5rTeWcDJ2Bdix9/live/questions)
 
Tešíme sa na Vašu účasť.