webinár mediPRÁVNIK

Téma webinára: Odborný zástupca v zdravotníckom zariadení – predpoklady, postavenie, povinnosti a zodpovednosť

Dátum a čas vysielania: 29.02. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Katarína Tomková, PhD., advokátka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/7Xkk733aF_c?feature=share

Anotácia témy: Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na to, aby zdravotnícky pracovník vôbec mohol vykonávať činnosť odborného zástupcu, musí spĺňať zákonom stanovené podmienky. Aké podmienky to sú? Tak to si povieme počas nášho webinára. Zodpovieme si aj otázky, v koľkých zdravotníckych zariadeniach môže byť ten istý zdravotnícky pracovník odborným zástupcom, či s odborným zástupcom musí mať zdravotnícke zariadenie uzatvorené pracovnú zmluvu alebo či odborný zástupca musí byť prítomný v zdravotníckom zariadení počas ordinačných hodín. Odborný zástupca do istej miery nesie zodpovednosť za zdravotnícke zariadenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nej, preto sa budeme venovať aj otázke zodpovednosti.

Nosné témy :

Ako získať licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu
Pozrieme sa na to, v koľkých zdravotníckych zariadeniach môže byť ten istý zdravotnícky pracovník odborným zástupcom
Povieme si ako upraviť právny vzťah medzi odborným zástupcom a zdravotníckym zariadením
Stručne sa porozprávame o postavení a povinnostiach odborného zástupcu
A kde sú povinnosti, tam je aj zodpovednosť. Preto sa v poslednej časti budeme venovať otázke zodpovednosti odborného zástupcu

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/4gG1xJmvFhjEPs1LnuZ5xu

Srdečne Vás pozývame!