webinár MEDIPRÁVNIK

Téma webinára: Môže lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín? 

Dátum a čas: 29.06. 2023 od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD.,  advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS 

Hosť: MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL 

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/-zNRBZBMq4Q?feature=share

Anotácia témy: Nejeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si počas svojej praxe položil otázku “Môžem alebo nemôžem poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín? A pokiaľ vyhoviem prosbe pacienta a ošetrím ho, môžem tento výkon vykázať zdravotnej poisťovni alebo ho má zaplatiť pacient?“ Možno ste ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zažili kontrolu zdravotnej poisťovne, počas ktorej odznela aj táto téma. Počas posledného webinára pred letnou prestávkou si vysvetlíme, aké pravidlá musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dodržiavať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mimo ordinačných hodín a na čo by určite nemal zabudnúť.

Nosné témy :

  • Úprava času, počas ktorého sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť – čo sú to „ordinačné hodiny“?
  • Musí mať ambulancia minimálny zákonom vyžadovaný rozsah ordinačných hodín? Rozdiely medzi všeobecnou a špecializovanou starostlivosťou
  • Rozdiel medzi riadnymi a doplnkovými ordinačnými hodinami 
  • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta – prečo je dôležité vedieť o tzv. domácej starostlivosti?
  •  Môže alebo „musí“ lekár poskytnúť domácu starostlivosť?
  • O čom je dôležité poučiť pacienta pred poskytnutím domácej starostlivosti
  • Môže byť domáca starostlivosť poskytnutá cez telefón alebo online nástrojmi (ako telemedicína)?
  • Kto platí za domácu starostlivosť? Poisťovňa alebo pacient?
  • Prečo je dôležité mať v ambulancii dobre pripravený cenník zdravotnej starostlivosti?
  • Dajte si pozor na oznamovaciu povinnosť poisťovni! + záverečné upozornenia

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/wmxLeU9tapZ8at1W5scKVe 

Srdečne Vás pozývame!