Svetový deň rovných zubov

Dnes sme v Teleráne televízie Markíza predstavili kampaň „Svetový deň rovných zubov“.

Všetkým zúčastneným ambulanciám ďakujeme. Veríme, že tento spôsob propagácie

čeľustnej ortopédia bude mať úspech a o rok si to zopakujeme s ešte väčším počtom

ambulancií. Viac info tu:  https://viacnezstrojcek.sk/svetovy-den-rovnych-zubov/

 

Slovenská ortodontická spoločnosť