Stanovisko hlavného odborníka pre ČO

Vážení kolegovia,

dostala som od niektorých z vás podnet, že by som sa mala ako hlavná odborníčka pre čeľustnú ortopédiu vyjadriť k ošetrovaniu našich pacientov v súčasnej situácii, preto ponúkam svoje stanovisko:

Aj nás čeľustných ortopédov sa týka Metodické usmernenie hlavnej odborníčky pre zubné lekárstvo prof. Markovskej, v ktorom je vyčerpávajúcim spôsobom popísaná primeraná ochrana pacientov a personálu pred infekciou aj spôsob práce. Z tohto usmernenia momentálne vyplýva, že by sme mali ošetrovať len bolestivé prípady, tých je ale v našom odbore našťastie minimum. Toto usmernenie je zverejnené na webe SKZL a bolo nám aj posielané e-mailom.
V oblasti virológie ani epidemiológie nemám také znalosti, aby som do toho akokoľvek vstupovala.

 

Pokiaľ ide o ortodontickú stránku veci a ošetrenie pacientov bez bolesti, je na zodpovednosti každého lekára, aby posúdil, ktorý jeho pacient si vyžaduje akútne ošetrenie pri porovnaní rizika prenosu infekcie s rizikom poškodenia zdravia pacienta v prípade, že sa ošetrenie odloží. Len ošetrujúci lekár pozná skladbu svojich pacientov, použité aparáty, štádium liečby, technické možnosti ochrany, ktoré má momentálne k dispozícii.

 

V každom prípade odporúčam zostať so svojimi pacientmi v kontakte, využiť možnosti elektronickej komunikácie, ako sú inštrukcie na svojej webovej stránke, konzultácie cez Skype alebo Zoom, zaslanie fotografií zubov e-mailom a podobne.

 

Súčasne je potrebné si uvedomiť, že aj až sa vrátime k svojej bežnej práci, nebude ešte dlho prebiehať spôsobom, na ktorý sme boli zvyknutí. Aby sa tento návrat uskutočnil čo najzodpovednejšie, treba si neodkladne zadovážiť všetky potrebné ochranné prostriedky a vypracovať nový prevádzkový poriadok, zohľadňujúci zvýšené hygienické požiadavky. Nový spôsob práce nacvičiť s personálom. Bude nevyhnutné výrazne zredukovať počet pacientov ošetrovaných za deň, a preto si stanoviť priority, podľa ktorých začneme pacientov po upokojení situácie predvolávať. Na prvom mieste by mali byť pacienti v aktívnej liečbe fixným aparátom s akýmikoľvek komplikáciami, po nich kontroly fixných aj ďalších aktívnych aparátov, dávnejšie plánované sňatia aparátov. Až do konsolidácie rozliečených pacientov odporúčam vynechať z denného plánu lepenie nových fixných aparátov, retenčné kontroly, odtlačky a skenovanie nových pacientov aj konzultácie potrebnosti liečby. Tým sa dá získať viac ordinačného času na pacientov v aktívnej liečbe.

 

Želám Vám všetkým pevné zdravie, rozvahu a zodpovednosť pri rozhodovaní o ďalšom postupe.

 

MUDr. Irena Klímová
Hlavná odborníčka pre odbor čeľustná ortopédia