Rozlúčka s Dr. Williamsom

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že V sobotu 10. novembra 2018 nás náhle vo veku 74 rokov