Dokumenty na stiahnutie

Ako sa stať  členom Slovenskej ortodontickej spoločnosti?

InformáciePrihláška

Informácie a žiadosť o vydanie certifikátu čeľustného ortopéda:

Informácie – Žiadosť

___________________________________________________________________

Stanovy Slovenskej ortodontickej spoločnosti (verzia 2018):

Stanovy SOS

___________________________________________________________________

Návrh zmeny Stanov Slovenskej ortodontickej spoločnosti (2019):

Zmeny stanov na stiahnutie

 

Návrh Etického a profesijného kódexu  Slovenskej ortodontickej spoločnosti(2019):

Návrh kódexu na stiahnutie

 

Návrh Rokovacieho poriadku Slovenskej ortodontickej spoločnosti(2019):

Návrh Rokovacieho poriadku na stiahnutie

 

_____________________________________________________________________

Transfer (správa o doterajšej liečbe)

Ak pacient mení ošetrujúceho čeľustného ortopéda, musí pôvodný lekár pacientovi poskytnúť správu o doterajšej liečbe.  Čeľustný ortopéd by nemal prijať do liečby rozliečeného pacienta bez takejto správy – transferu. Dôvodom je zachovanie kontinuity liečby, zabránenie duplicitným výkonom (rtg a pod.) aj možné podlžnosti pacienta u predchádzajúceho lekára. Tlačivo pre transfer pacienta si môžete stiahnuť tu: transfer.pdf alebo transfer.docx