Archív – Zápisnice

 

Zápisnice zo zasadnutia Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

ďalší výbor SOS sa uskutoční 22.09.2020 prostredníctvom videokonferencie.

Infolisty:

Plenárne schôdze: