Otvorený list prezidentovi ČSK

Vzhľadom ku dramatickej situácii u našich susedov v Českej republike, kde Česká ortodontická spoločnosť bojuje s útokmi na samotnú podstatu našej profesie, dovoľujeme si v mene výboru SOS vysloviť plnú a neobmedzenú podporu našim kolegom. Z tohto dôvodu aj uvádzame plné znenie otvoreného listu prezidentovi ČSK. Na stiahnutie originál listu nájdete tu.

 

Otevřený dopis prezidentovi České stomatologické komory doc. MUDr. Romanovi Šmuclerovi CSc.

Vážený pane prezidente,
s velkou nevolí a nepochopením jsme, jako mnoho dalších členů ČOS, zaregistrovali článek na internetovém portále Zprávy ze zdravotnictví s názvem „Ortodoncie v Česku je nejdražší na světě“ (url: „https://www.zdravezpravy.cz/2023/05/17/ortodoncie-v-cesku-je-nejdrazsi-na-svete-rika-roman-smucler/“). Autor článku a zároveň šéfredaktor serveru Zdravé zprávy, pan Daniel Tácha, uvedl, že veškeré informace získal na tiskové konferenci, pořádané pro novináře Českou stomatologickou komorou dne 17. 5. 2023, která byla nahrávána a byl z ní pořizován kamerový záznam. Autor článku Vaše výroky několikrát cituje a publikuje v uvozovkách, a potvrdil nám pravost výroků. Tedy se domníváme, že opravdu jde o Vaše myšlenky, jež byly součástí odpovědí na dotazy autora. Vy sám osobně jste na Diskuzním fóru ČSK pravost výroků popřel. Vzhledem k tomu, že jste jistě čestný muž, který nelže, žádáme Vás, z pozice členů výboru České ortodontické společnosti, o oficiální odpovědi na tyto otázky:

1. Opravdu jste konstatoval, že ortodontická péče je v České republice nejdražší na světě? Jestliže ano, z jakých dat vycházíte? Kde jste získal informační zdroje k tak zásadnímu výroku? Čím máte tento názor podložen?
2. Kde jste obdržel informaci, že hodně českých občanů jezdí za ortodoncií do Německa a Polska a že ortodontická péče je zde levnější, a to dokonce i když ji pacientům v ČR částečně proplácí zdravotní pojišťovny? Kde můžeme vyhledat uvedená fakta?
3. Jak jste zjistil, že stát reguluje počty ortodontistů na státních školách? Můžete uvést nějaký příklad, kde k tomu došlo?
4. Opravdu jste řekl, že by ČSK nové ortodontisty vyškolila, i když jste byl spoluautorem společné deklarace mezi ČOS a ČSK z února 2022, kde se jasně říká, že Představenstvo ČSK respektuje jedinou formu výuky ortodontistů, a to je tříletou
specializační přípravu na akreditovaných univerzitních pracovištích dle celoevropsky uznávaného programu ERASMUS?
5. Opravdu považujete za problém, že se v některých regionech čeká měsíce na ortodontickou léčbu, i když ve stejném místě nemohou stovky až tisíce pacientů najít zubního lékaře?

Pokud jste výše uvedené výroky neřekl, v což doufáme, tak Vás žádáme, abyste zahájil veškeré právní kroky proti autorovi článku a redakci, stejně jako serveru, který tyto informace publikoval, a očistil tak naše jméno od této dehonestace. Jestliže jste však autorem citovaných výroků, žádáme Vás o veřejnou omluvu, neboť jejich obsah nesmírně poškodil jméno nás ortodontistů, které i Vy zastupujete. Specialisté v ortodoncii jsou řádní členové České stomatologické komory, kteří předpokládají, že Vy, jako volený prezident, je bude reprezentovat řádně, spravedlivě a čestně, budete dbát na jejich dobré jméno ve společnosti a odborných kruzích, stejně jako všech členů stomatologického stavu a vyvarujete se jejich veřejného znevažování a očerňování. V souvislosti s tím předpokládáme, že budete také respektovat organizační řády ČSK a jednat v souladu s nimi.

18. 5. 2023 Za výbor ČOS

viceprezident ČOS
MUDr. Ivo Marek, Ph.D.