Metodické usmernenie hlavného odborníka ZL pre poskytovnie ZS počas pandémie COVID-19. aktualizované 28.3.2020

METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA PRE ODBOR ZUBNÉHO LEKÁRSTVA PRE POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE COVID-19

Publikované v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113, 114 a 115 z dní 15-18. marca 2020, Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OE/791/86125/2020 z dňa 18.3.2020, vydaného z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenou dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom WHO

Metodické usmernenie na stiahnutie tu.