Časopis Čeľustný ortopéd

Je mi veľkým potešením, že držíte v rukách prvé číslo časopisu Čeľustný ortopéd, ktorý vydáva Slovenská
ortodontická spoločnosť. Nájdete v ňom aktuálne informácie z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej
spoločnosti, závery rokovaní s poisťovňami, MZ SR, rôzne aktuality z oblasti čeľustnej ortopédie ako
aj odborné články so zaujímavou problematikou. V časopise tiež nájdete informácie o chystaných vzdelávacích
podujatiach, ako aj správy z kongresov a seminárov, ktoré navštívili naši kolegovia. Verím, že sa
časopis sa stretne s pozitívnym ohlasom a do budúcna ho budeme stále vylepšovať a rozširovať. Chcem
srdečne poďakovať všetkým členom výboru, za ich snahu a podporu aby po rokoch začal vychádzať
slovenský časopis venovaný čeľustnej ortopédii. Najmä chcem však poďakovať celej redakčnej rade na
čele s Dr. Miriam Alexandrovou, za ich snahu, nadšenie pre časopis a obetu z pracovného a osobného
času v prospech celej ortodontickej spoločnosti.
S pozdravom
Dr. med. dent. Marián Sabo

prezident SOS