Aktualizácia COVID-19

Vážení kolegovia,

ďakujeme Vám, že aj pri zvýšenej obave o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych ošetrujete svojich pacientov. Dúfame, že si aj naďalej zachováte pozitívny prístup.

Dávame vám k dispozícii aktualizované čestné prehlásenie pre pacientov, ktoré musí vyplniť každý pacient pred vstupom do ambulancie.

Tu nájdete aktuálne metodické usmernenie ku práci v zubnej / čeľustnoortopedickej ambulancii od hlavného odborníka pre zubné lekárstvo a hlavného hygienika.

Taktiež prosíme kolegov, ktorí majú zmluvný vzťah s poisťovňami aby nezabudli podpísať dodatky. Dôvera posiela dodatky poštou, Union podpisujete elektronicky v profile vašej E-Pobočky a VšZP by mala dodatky posielať v najbližších dňoch.

Výbor Slovenskej ortodonickej spoločnosti sa stretol 28.4.2020 prostredníctvom telekonferencie, informácie z  rokovania budú zverejnené na webstránke spoločnosti a prostredníctvom hromadnej pošty.

 

S pozdravom

 

Výbor SOS