Oficiálne stanoviská

Odborné stanovisko Slovenskej ortodontickej spoločnosti a Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí  k ortodontickej liečbe pacientov užívajúcich antiresorpčnú liečbu.

V spolupráci so Slovenskou Spoločnosťou pre osteoporózu, SOS vydáva stanovisko ku liečbe pacientov, ktorí užívajú, alebo v minulosti užívali antiresorpčnú liečbu. Stanovisko na stiahnutie.

Odborné stanovisko pre vyšetrovanie pacientov s fixnými ortodontickými aparátmi magnetickou rezonanciou

V spolupráci so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou, SOS vydáva stanovisko, ktorým by sa mali riadiť čeľustní ortopédi aj rádiológovia pri vyšetrení pacientov s fixným aparátom magnetickou rezonanciou.  Tu je stanovisko na stiahnutie.

Odporúčaná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je dôležitou súčasťou ČO liečby, okrem RTG je komplexne vedená zdravotná karta a fotodokumentácia základom pre prípadné spory s pacientami alebo kontrolu zo strany poisťovní. Na nižšie uvedených odkazoch si môžete stiahnuť výborom SOS odporučenú formu dokumentácie. Mnohí z vás si pôvodné karty, ktoré už nevyhovujú súčasným potrebám, upravili. Pre tých z Vás je táto dokumentácia určená pre porovnanie, prípadne doplnenie vašej už zaužívanej karty.

Doporučená zdravotná karta pacienta pre ČO

Vzorová fotodokumentácia

Dokumentácia pre Informovaný súhlas pacienta

Vzorový anamnestický dotazník pacienta pred ČO liečbou

 

Transfer (správa o doterajšej liečbe)

Ak pacient mení ošetrujúceho čeľustného ortopéda, musí pôvodný lekár pacientovi poskytnúť správu o doterajšej liečbe.  Čeľustný ortopéd by nemal prijať do liečby rozliečeného pacienta bez takejto správy – transferu. Dôvodom je zachovanie kontinuity liečby, zabránenie duplicitným výkonom (rtg a pod.) aj možné podlžnosti pacienta u predchádzajúceho lekára. Tlačivo pre transfer pacienta si môžete stiahnuť tu: transfer.pdf alebo transfer.docx