Poďakovanie spoločnostiam FORESTDENT Bernhard Förster GmbH a EuDent spol. s r.o.

Študenti a mentori Katedry čeľustnej ortopédie SZU BA, pod odborným vedením MUDr. Simony Dianiškovej, PhD, MPH, vyjadrujú veľké poďakovanie spoločnostiam FORESTDENT Bernhard Förster GmbH a EuDent spol. s r.o. za veľkorysé poskytnutie praktických pomôcok (TAD a s nimi spojené príslušenstvo), potrebné pre naše odborné vzdelávanie a zdokonaľovanie, ako aj pre prospešnejšiu a účinnejšiu liečbu našich pacientov.