webinár MEDIPRÁVNIK

Dávame do pozornosti najbližší bezplatný FEBRUÁROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali. 
 
Téma webinára: Veľký sprievodca vystavovania ePN pre špecialistov a všeobecných lekárov
 
Dátum a čas: 23.02.2023 od 17.00 do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)
 
Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
 
Hosť: MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo
 
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová 
 

Kde: https://youtube.com/live/Ud-4VQC1llw?feature=share 

 
Anotácia témy: Elektronická práceneschopnosť – ePN bola od 01.06.2022 zavedená zákonom. To znamená, že lekári môžu uznať pacienta práceneschopným aj novým spôsobom, a to elektronicky. Od 01.06.2022 do 31.05.2023 však lekári ešte stále môžu používať aj starý spôsob uznávania práceneschopnosti, a to cez vyplnenie päťdielného papierového potvrdenia. Nevyhnutným predpokladom vystavenia ePN je to, aby sa lekár zapojil do systému elektronickej PN – ePN. Výhodou zavedenia ePN je to, že lekár už nemusí vystaviť papierové potvrdenie a cesta pacienta tak smeruje rovno domov, aby sa liečil. Pacient tak nemusí doručovať papierové potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi, neoznamuje ukončenie práceneschopnosti, nežiada o náhradu mzdy a iné. Pri vystavení ePN si lekár a iné inštitúcie potrebné údaje vymenia elektronicky  a pacient si svoju ePN môže kontrolovať online. Od 01.06.2023 bude elektronické vystavovanie ePN už povinné. Sú na to lekári pripravení? Ako si lekári doposiaľ zvykli na uvedenú elektronickú komunikáciu? A ako je to s vystavením ePN lekárom špecialistom?
 
Nosné body: 
-> Čo bolo dôvodom zavedenia ePN?
-> Ktoré predpisy sú pre lekára dôležité, keď sa povie ePN?
-> Ktorý lekár môže vystavovať ePN?
-> Hrozia lekárovi v súvislosti s vystavovaním ePN nejaké riziká/sankcie?
-> Ako lekári zvládli prechod na ePN?
-> Naozaj ePN uľahčila prácu lekárom a čas pacientom?
-> Aké nedostatky ePN ešte treba odstrániť?
 
Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/4CW4z8vgpaiJULa1yBuWZB