Vyhlásenie SOS k poskytovaniu ZS v odbore čeľustná ortopédia bez špecializácie

 

Slovenská ortodontická spoločnosť

 

 

 

Vyhlásenie Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Vo veci  množiacich sa prípadov nelegálneho poskytovania odbornej zdravotnej starostlivosti lekármi bez špecializácie.

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia, kam patrí aj liečba všetkými typmi ortodontických aparátov, prináleží podľa platnej legislatívy výhradne do kompetencie čeľustných ortopédov*. Napriek tomu v poslednom období narastá počet poškodených pacientov, ktorým bola poskytnutá neodborná liečba, predovšetkým tzv. neviditeľnými dlahovými aparátmi, prostredníctvom zubných lekárov a tretích strán bez zákonom vyžadovanej špecializácie a certifikácie.

 Slovenská ortodontická spoločnosť:

  • sa ostro dištancuje od nelegálnych praktík subjektov, ktorých činnosť predstavuje nielen vážne zdravotné riziko pre pacienta, ale zároveň významne poškodzuje reputáciu čeľustnej ortopédie. Neodborná liečba, predovšetkým tzv. neviditeľnými strojčekmi, a jej následky zároveň znižujú dôveru pacientov voči skutočným odborníkom.
  • upozorňuje verejnosť na vážne zdravotné riziká neodbornej liečby, predovšetkým pomocou tzv. neviditeľných strojčekov, medzi ktoré patrí trvalé poškodenie chrupu, čeľustných kĺbov a v extrémnych prípadoch aj strata zubov. O vhodnosti použitia konkrétneho typu ortodontického aparátu môže rozhodnúť výlučne čeľustný ortopéd a to na základe komplexnej odbornej diagnostiky a anamnézy pacienta.
  • vyzýva pacientov s potrebou korekcie akýchkoľvek estetických alebo funkčných odchýlok v postavení zubov a čeľustí, aby  vyhľadali certifikovaného čeľustného ortopéda, resp. si overili špecializáciu vybraného lekára na stránke viacnezstrojcek.sk alebo www.orto.sk

Zároveň pacientov upozorňuje, že garanciou odbornosti nie je meno kliniky ani ambulancie, ale výlučne meno konkrétneho lekára zapísané  v zozname čeľustných ortopédov.

  •  nepodliehali zavádzajúcim reklamným informáciám a aktivitám, predovšetkým na sociálnych sieťach. neviditeľný dlahový aparát nie je univerzálnym riešením pre každého pacienta ani na každú diagnózu. Očakávané výsledky môže priniesť len v prípade, že ho pacientovi ako súčasť komplexného liečebného plánu odporučí čeľustný ortopéd, ktorý je zároveň garantom celej nasledujúcej liečby.
  • pri akejkoľvek pochybnosti o odbornosti lekára alebo dodržaní liečebného protokolu kontaktovali Slovenskú ortodontickú spoločnosť prostredníctvom stránky viacnezstrojcek.sk alebo www.orto.sk.
  • Vyzýva všetkých svojich členom – čeľustných ortopédov – aby pacientom, ktorí ich vyhľadajú  v dôsledku komplikácií spôsobených predchádzajúcou neodbornou liečbou, sprostredkovali kontakt na Slovenskú ortodontickú spoločnosť.
  • vyzýva všetkých zubných lekárov, aby svojich pacientov upozorňovali na vážne zdravotné aj finančné riziká neodbornej liečby a v prípade potreby čeľustno-ortopedickej liečby ich odporúčali výlučne do ambulancií čeľustných ortopédov.

 

za Plénum Slovenskej ortodontickej spoločnosti,

 

Dr. med. Dent. Marián Sabo

prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti

 

 

 

*Čeľustný ortopéd je špecializovaný zubný lekár, ktorý získal oprávnenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia na základe úspešného absolvovania  3- ročného špecializačného štúdia v odbore čeľustná ortopédia.