Viac než strojček

Nový informačný portál pre laickú verejnosť : www.viacnezstrojcek.sk

Nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore čeľustná ortopédia zubnými lekármi bez špecializácie je vážny problém, ktorého riešenie má pre Slovenskú ortodontickú spoločnosť aktuálne najvyššiu prioritu. Okrem intenzívnych rokovaní s príslušnými inštitúciami a pripravovaných právnych krokov, ktoré majú chrániť záujmy jej členov, spustila Slovenská ortodontická spoločnosť v júni tohto roka aj celoplošnú komunikačnú kampaň s názvom Viac než strojček. Jej cieľom je upozorniť samotných pacientov na riziká neodbornej liečby ako aj potrebu ich proaktívneho  a zodpovedného prístupu k liečbe. Práve pacienti a ich zdravie sú  totiž v dôsledku tohto reťaziaceho sa problému v najväčšom ohrození.

Zdieľate prosím túto stránku na svojich webstránkach, portáloch. Pacienti tam nájdu zodpovedané najčastejšie otázky ohľadom čeľustnoortopedickej liečby.

Dr. med. dent. Marián Sabo

prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti