Spravodaj SKZL

Vážení členovia,

  • Závery z rokovania s VŠZP

zástupcovia SKZL sa so ZP VŠZP dohodli na nových podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti odo dňa 01.04.2020.

  1. Zmluvy budú predĺžené formou dodatku do 30.9. 2020
  2. Príloha č. 1 a Príloha č. 2 k zmluve bude platná do 30.6.2020.

 

Dohodnuté zmluvné podmienky:

Úprava týkajúca sa úhrady zdravotnej starostlivosti počas mimoriadnej situácie s COVID-19:

 

  1. zavedenie paušálnej zložky úhrady v súvislosti s mimoriadnou situáciou okolo COVID-19, ktorá bude vypočítaná ako 0,75 násobok priemernej mesačnej úhrady v roku 2019 bez stomatoprotetiky.
  2. zazmluvnenie nových výkonov v zmysle verejného prísľubu zo dňa 15.4.2020:
  • Výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Výška úhrady za zdravotný výkon: 4,03 €
  • Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov. Výška úhrady za zdravotný výkon: 1,01 €.
  1. Hodnota bodu sa nemení.

 

Na základe uvedeného SKZL odporúča podpísať dodatky ku zmluvám. Dodatky Vám zdravotná poisťovňa Vám zašle v nasledujúcich dňoch.

 Informácia o novom Metodickom usmernení Hlavného odborníka MZ SR

Metodické usmernenie hlavného odborníka (Ďalej len „MU HO“ ) MZ SR bude aktualizované a rozšírené o postup a ošetrovanie pacientov vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu.

 

Toto aktualizované MU HO MZ SR bude schválené v najbližšom období .

Po jeho zverejnení MZ SR Vás o tejto skutočnosti budeme okamžite informovať a bude dostupné aj na webovej stránke SKZL: www.skzl.sk.