O katedre

Katedra čeľustnej ortopédie bola založená v decembri 2010 na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pracovisko je zamerané na postgraduálnu výuku zubných lekárov a pre stomatológov a tiež na pregraduálnu výuku čeľustnej ortopédie pre študentov všeobecného a zubného lekárstva LF SZU. Katedra poskytuje služby čeľustnoortopedickej ambulancie, kde pod vedením interných aj externých lektorov prebieha výuka. Celé štúdium je pod záštitou programového riaditeľa prof. Corrada Paganelliho z Univerzity v Brescii, Taliansko.

Štúdium trvá tri roky na klinickom pracovisku Slovenskej zdravotníckej univerzity. Počas štúdia sa lekári vzdelávajú na kurzoch a školeniach organizovaných Slovenskou ortodontickou spoločnosťou, stomatologickou spoločnosťou, ale aj na zahraničných školiacich akciách.

Interní lektori, ktorí denne dozerajú na prácu účastníkov špecializačnej prípravy sú:

  • MUDr. Simona Dianišková
  • PhD., MPH., MUDr. Gabriela Alexandrová
  • Dr.med.dent Marián Sabo
  • MUDr. Patrícia Husárová
  • MDDr. Jozef Bobák
  • MDDr. Ondrej Dvoran
  • MDDr. Lucia Richterová MBA

Externí lektori sú:

  • MUDr. Irena Klímová
  • MUDr. Miriam Alexandrová

V súčastnosti je na katedre 18 účastníkov rozdelených na dvoch pracoviskách, ktoré sa zameriavajú na liečbu detí, adolescentov aj dospelých a majú zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.