SKZL – aktuality 3.4.2020

Aktuálne zo SKZL,  3. apríla 2020

 

  1. OOPP a respirátory – po neustálych výzvach premiérovi, vláde, ministrovi zdravotníctva, ústrednému krízovému štábu, krízovému štábu ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a v neposlednom rade Štátnym hmotným rezervám sa nám to konečne podarilo, v súčinnosti s predstaviteľmi jednotlivých VÚC, zabezpečiť prvú vlnu osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane respirátorov FFP2, ktoré sú distribuované aj na zubné ambulancie (nielen do nemocníc) poskytujúce akútnu zubnú starostlivosť pacientom podľa odporúčaní SKZL a VÚC.  Prednostne sú zabezpečované zubné LSPP v jednotlivých krajoch. Zároveň, na základe nášho návrhu, bude zriadená prvá kontajnerová zubná ambulancia pre pacientov s ochorením COVID-19. Zajtra 4. 3. 2020 bude pristavená prvá  kontajnerová zubná ambulancia v Trnave v areáli FNsP. Na rannom brífingu v Trnave vystúpi aj prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík. 
  2. Paušálne náhrady – SKZL intenzívne rokuje so všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, UNION), aby zabezpečila pre zmluvných poskytovateľov zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti paušálne náhrady vo výške 75 % z úhrad za výkony  za rok 2019 v jednotlivých ZP. Dojednané podmienky budú následne zaslané formou dodatkov pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Paušálne náhrady sú predbežne dohodnuté na obdobie apríl – jún 2020. Súčasťou dodatkov by mal byť  aj výkon telefonická konzultácia, preto je potrebné tento výkon zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie. Je potrebné zaznamenať epidemiologickú anamnézu (podľa čestného prehlásenia, ktoré nájdete aj s metodickým usmernením na stránke www.skzl.sk) základnú anamnézu,  odporúčanie prípadne preskripciu, poučenie pacienta. Spôsob vykazovania v jednotlivých poisťovniach budete  v dodatkoch. 
  3. Podpora zamestnávateľov a SZČO – Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým bol do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zavedený nový inštitút aktívnych opatrení na trhu práce, ktorým je tzv. projekt na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkovPodmienky projektu boli schválené dňa 31. 03. 2020 uznesením vlády Slovenskej republiky, pričom rozlišujú dve skupiny dotknutých subjektov: 
    • Zamestnávateľov, ktorí na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR museli uzatvoriť prevádzky.
    • Zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, poklesli tržby.
  4. RTVS, Mimoriadne spravodajstvo, 4.4.2020 (sobota) o 21,25 h – prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík naživo k situácii v zubnom lekárstve v súvislosti s COVID-19

Celý materiál pre zubných lekárov, spracovaný právnikom SKZL Mgr. Petrom Kotirom, PhD., si prečítate tu.