Nové zmluvy so VšZP, bezlimitné prostredie

Milé kolegyne a kolegovia,

od 1.01.2019  je pre všetkých čeľustných ortopédov uvolnené limitné prostredie. Na rokovaniach s vedením VšZP sme sa spolu s SKZL zaručili za striktné dodržiavanie morálnych a etických zásad pri vykazovaní výkonov.

Prosíme všetkých kolegov aby tieto zásady dodržiavali. Bezlimitné prostredie je garantované len počas doby trvania zmlúv. Pri neodôvodnenom navyšovaní objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti si všetky poisťovne

vyhradzujú právo bezlimitné prostredie revidovať.

 

Výbor SOS