Odborný program

DoubleTree by Hilton Hotel, Bratislava, 22. – 23. marec 2024

Piatok,  22.03.2024


08:00 – 09:00        Registrácia účastníkov

09:00 – 09:05        Dr. med. dent. Marián Sabo: Otvorenie kongresu

09:05 – 09:15         Dr. Pašková, Udelenie čestného členstva

09:15 – 10:30         Dr. Waddah Sabouni

                       Liečba dlahovými aparátmi: možnosti a limity terapie

10:30 – 11:00         Prestávka

11:00 – 12:30         Dr. Aladin Sabbagh

                                    Koncept SARA

12:30 – 13:30        Obedňajšia prestávka

13:30 – 14:00        Dr. Eleonóra Ivančová, Dr. Lenka Paulisová

                                  Klinické využitie „Dental Monitoringu“

14:00 – 15:30        Dr. Cesare Luzi

                                 Skorá liečba deficiencie maxily – stratégia liečby v dobe miniskrutiek a digitálnych technológií I.

15:30 – 16:00        Prestávka

16:00 – 17:30       Dr. Cesare Luzi

                                  Skorá liečba deficiencie maxily – stratégia liečby v dobe miniskrutiek a digitálnych technológií  II.

17:30 – 18:30       Plenárna schôdza SOS 

20:00 – 24:00       Spoločenský večer, dresscode: ľudové kroje

                                  Źivá hudba: BYSTRÍK BANDA, DJ KAROL

Sobota 23.03.2024


08:00 – 08:50    Registrácia účastníkov

08:50 – 09:00    Dr. med. dent. Marián Sabo: Otvorenie kongresu

09:00 – 10:30    Dr. Aladin Sabbagh

                                Limity terapie dlahových aparátov – hybridná ortodoncia

10:30 – 11:00    Prestávka        

11:00 – 12:30    Dr. Vittorio Cacciafesta

                               Multidisciplinárny prístup komplexných prípadov

12:30 – 13:30    Obedňajšia prestávka

13:30 – 15:00    Dr. Vittorio Cacciafesta

                               Multidisciplinárny prístup komplexných prípadov

15:00 – 15:30    Dr. Simona Dianišková

                                Digitálna liečba teenagerov

15:30 – 16:00    MDDr. Michal Vavro, PhD., MDDr. Ondrej Dvoran

                               Digitálne plánovanie a manažment pacienta pred ortognátnou operáciou

16:00 – 16:20   Bizoňová K., Chupáňová M., Višňáková E.: Indikácie extrakcií v ortodontickej terapii

16:20 – 16: 40  Dr. Soňa Lisá:  Myofunkčné aparáty

16:40 – 17:00   Dr. Alica Orenčáková: Efektivita expanzie a rotácie zubov pri liečbe s dlahovými aparátmi

17:00 – 17:40   Dr. Andrej Thurzo: Forenzné aspekty čeľustnoortopedickej liečby

                             Dr. Marián Sabo: Právne podmienky poskytovania zdrav. starostlivosti    

17:40 – 18:00   Diskusia

18:00                  Dr. med. dent. Marián Sabo: Ukončenie kongresu

 
 

Tešíme sa na Vašu účasť, prihlásiť sa môžete tu: https://orto.sk/kongres-2024/prihlasenie-formular/