Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş

Dr. Küçükkeleş študovala doktorandské štúdium na Univerzite Marmara v Istambule v rokoch 1984-1989 kde získala PhD, profesúru a stala sa prodekankou v roku 2002. Viedla katedru čeľustnej ortopédie na Univerzite Marmara v rokoch 2006-2011. Bola vedúcou redaktorkou Turkish Journal of Orthodontics v rokoch 2004-2008 a zvolenou prezidentkou Tureckej ortodontickej spoločnosti v 2010-2012.

Je autorkou mnohých publikácii a viac ako 20 rokov prednáša po celej Európe. Je aktívnou členkou Angle Society of Europe. Momentálne učí na Katerdre čeľustnej ortopédie na Univerzite Bezmialem v Istambule.

Venuje sa štúdiu liečebných protokolov pre Angleovu II. a III. triedu viac ako 20 rokov. Jej ďalšie zamerania sú ortopedická liečba skeletálnych maloklúzii, liečba pacientov kobinovaná s ortognátnou chirurgiou, liečba Angleovej III. triedy, skeletálne kotvenie a lingválna technika.

Jej manžel je taktiež zubný lekár a ich syn sa venuje dentoalveolárnej chirurgii.