Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS

Klikni pre Návrat na stránku prednášajúcich

Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS

Špecializácia: maxilofaciálny chirurg, Parodontologické oddelenie na Lekárskej Univerzite vo Varšave, Poľsko
Hosťujúci profesor, Oddelenie orálnej a maxillofaciálnej chirurgie, Univerzita Severnej Karolíny v Chapel Hill, USA

Doktor Plakwitz promoval na Fakulte zubného lekárstva Lekárskej Univerzity vo Varšave.

Na tejto univerzite pôsobil v rokoch 1995-2003 na oddelení stomatochirurgie ako odborný asistent a prednášajúci.

Postgraduálne štúdium v autotransplantáciách zubov ukončil na Univehrzite v Oslo v Nórsku v roku 2000.

V roku 2001 atestoval v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia a v roku 2009 obhájil svoju PhD doktorandskú prácu na tému: „Autotransplantácia zubov u rastúcich pacientov“.

Od roku 2009 začal pracovať na parodontologickom oddelení Lekárskej Univerzity vo Varšave. V roku 2015 získal druhý PhD doktorát s habilitačnou prácou „Parodontologické hodnotenie výsledkov liečby po autotransplantáciách vyvíjajúcich sa zubov u rastúcich pacientov“

V roku 2017 získal titul MFDS ad eundem v anglickom Royal College of Surgeons.

Jeho hlavné výskumné zameranie je v liečbe rastúcich pacientov s chýbajúcimi zubami, poruchami erupcie, autotransplantácie zubov a gingiválne recesy.

Je autorom a spoluautorom viac ako 60 vedeckých článkov a kapitol v knihách publikovaných v roku 2016 vydavateľstvom Wiley Blackwell: E.A.Araújo a kol.: Recognizing and Correcting Developing Malocclusions in Orthodontics a L.W.Graber a kol.: Orthodontics, 6th edition

V roku 1996 si otvoril súkromnú prax vo Varšave zameranú na maxilofaciálnu a parodontologickú chirurgiu. Vykonal a kontroloval viac ako 500 autotransplantácií zubov.

Doktor Plakwicz prednáša a vedie kurzy doma v Poľsku aj v zahraničí v Európe a v USA (kde sa stal hosťujúcim profesorom na UNC v Chapel Hill, North Carolina od roku 2019).


Autotransplanácia vyvíjajúcich sa zubov.
Protokol pre ortodontickú a chirurgickú liečbu.

Autotransplantácia vyvíjajúcich sa zubov je uznávanou liečebnou možnosťou náhrady vyvíjajúceho sa zuba u rastúcich jedincov. Správna ortodontická indikácia, vhodný chirurgický prístup a optimála zubná morfológia sú nevyhnutné pre úspešný výsledok liečby. Premoláre s vyvíjajúcimi sa koreňmi sú vďaka svojej morfológii a polohe v zubnom oblúku optimálnymi donormi s viac ako 90% odborne referovanou úspešnosťou.

Prezentovaná bude autotransplantácia vyvíjajúcich sa neprerezaných premolárov do anteriórnej oblasti maxily a náhrada chýbajúcich premolárov v mandibule. Bude predstavený a rozdiskutovaný popis chirurgických techník a faktorov, ktoré majú vplyv na výsledok liečby.

Podrobne bude prebraný a vysvetlený protokol vo vzťahu k vyvíjajúcemu sa zubu a hojeniu po autotransplantácii.

Vrcholom prednášky bude demonštrácia prirodzeného potenciálu transplantovaných zubov zachovať a regenerovať kosť v mieste transplantácie pomocou klinických príkladov, takže tieto zuby v mnohých prípadoch slúžila ako prirodzený stimulátor kostného rastu a pomáhajú regenerácii alveolárnej kostu pacientv s kostnými defektami. Táto liečebná výhoda sa javí ako najstrategickejší faktor v uprednostňovaní autotransplantácií zubov u detí, nielen pre vylúčenie potreby implantácie v budúcnosti, ale aj pre zabezpečenie regenerácie kostného defektu a udržanie rozmerov alveolárnej kosti.

Cieľom prednášky bude naučiť:

  1. rozpoznať indikácie a rôzne liečebné možnosti u pacientov s agenézou premolárov vrátane autotransplantácie premolárov a tretích molárov
  2. rozpoznať indikácie na vykonanie autotransplantácie pacientom so stratou zuba kvôli traume
  3. naučiť sa princípy a hodnotenie nevyvinutých zubov na autotransplantácie

Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári

     
10:00 – 11:00 Autotransplantácioa vyvíjajúceho sa zuba- chirurgický protokol.(step-by step postup) Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS
14:00 – 15:00 Stav alveolárneho výbežku po autotransplantáciácii vyvíjajúcich sa zubov Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS