MUDr. Simona Dianišková PhD., MPH

Na Lekárskej fakulte SZU pracuje od roku 2010. Je zakladateľkou a od začiatku aj vedúcou Katedry čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá spočiatku mala v kompetencii postgraduálne špecializačné vzdelávanie, ale postupne jej pribudlo aj pregraduálne vzdelávanie zubných lekárov a neskôr aj dentálnych hygienikov v odbore čeľustná ortopédia. Nedávno získala miesto docentky zubného lekárstva na LF SZU.

V Slovenskej komore zubných lekárov pracuje nepretržite od roku 2000. Dve funkčné obdobia bola viceprezidentkou SKZL a viaceré funkčné obdobia pracuje v Rade a v Prezídiu Slovenskej komory zubných lekárov. Dlhoročne vedie Výbor SKZL pre zahraničie. Je delegátkou SKZL v medzinárodných organizáciách ako FDI (Svetová federácia zubných lekárov) a CED (Rada Európskych zubných lekárov). V ERO FDI (Európskej regionálnej organizácii Svetovej federácie zubných lekárov) bola v rokoch 2004-2007 členkou Prezídia ERO a teraz je Prezidentkou ERO-FDI pre roky 2022-2025. Viedla pracovnú skupinu ERO Parity, ktorá v spolupráci s CED koordinovala prípravné kroky pre zubné lekárstvo pred a počas vstupu Slovenska do Európskej Únie.

Slovensko zastupovala v CECDO (Rade odborníkov pre zubné lekárstvo), kde bola aj Prezidentkou (2007-2009) tejto významnej poradnej organizácie. Zanietenosť pre vzdelávanie ju viedla k dlhoročnej práci vo Výbore SKZL pre vzdelávanie. Taktiež na medzinárodnom poli viedla a teraz dozoruje pracovnú skupinu ERO: Vzťahy medzi univerzitnými a praktickými zubnými lekármi. Svoju hlavnú úlohu a cieľ vidí vo výchove a vzdelávaní zubných lekárov a špecialistov-čeľustných ortopédov.