MUDr. Miroslava Nagyová

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

MUDr. Miroslava Nagyová

Klikni pre návrat na Príhovor prezidentky kongresu

prezidentka kongresu SOS 2022 - MUDr. Miroslava Nagyová

Vzdelanie:

1984 – 1988
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice, odbor zubný laborant
1991 – 1996
UPJŠ LF odbor Stomatológia ukončené s vyznamenaním
1999
SZU Bratislava: atestácia I. stupňa
2008
SZU Bratislava: atestácia II. stupňa v odbore čeľustná ortopédia
Téma atestačnej práce: 3D zobrazovacie metódy v čeľustnej ortopédii
2004 –
členstvo v SOS a ČOS, odborné školenia, kurzy, semináre a kongresy na Slovensku a v zahraničí- pravidelná účasť
2017 – 2019
Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu, odbor: Master v teológii manželstva a rodiny

 

Zamestnanie:

1988 – 1991
Fakultná Nemocnica Louisa Pasteura, Rastislavova 43, Košice: zubná laborantka- zhotovovanie fixných náhrad zo Ag a Au zliatin
1996 – 2009
Fakultná Nemocnica Louisa Pasteura, Rastislavova 43, Košice: stomatológ
1996 – 2009
UPJŠ: externý odborný asistent: výučba stomatologickej propedeutiky v slovenskom jazyku a výučba čeľustnej ortopédie v anglickom jazyku
2005
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice: externá výuka zubných technikov- predmet: Stomatologické náhrady
2009 –
Campi Healthcare Services, s.r.o., Košice: čeľustný ortopéd, vlastná súkromná ČO prax

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

2000 –
SKZL, SOS, COS
2000 –
EOS

 

Prednášková činnosť:

 
Časopis Stomatológ: Papillon LeFévreov syndróm
 
Prednáška: Myofunkčná liečba
 
Kongres SOS v Košiciach: 3D zobrazovacie metódy v stomatológii – prednáška z atestačnej práce

Hyrax v ortodontickej praxi z pohľadu zubnej asistentky a dentálnej hygieničky

Napriek tomu, že je liečba hyraxom indikovaná čeľustným ortopédom, má byť personál špecializovanej ambulancie oboznámený s indikačným spektrom aparátu. Prednáška vysvetľuje ako tieto vedomosti využíva zubná asistentaka a dentálna hygienička v každodennej starostlivosti o pacienta s hyraxom od jeho poučenia o liečbe hyraxom, usmerneniami v oblasti nasadenia aparátu, hygieny, poučení o stravovacích obmedzeniach, možných náhlych stavoch a komplikáciách, objednávaní na kontroly až po sňatie tohto aparátu. Po zložení hyraxu terapia pacienta pokračuje a nesmie byť prerušená, a preto personál ďalej manažuje pacienta tak, aby sa plne využil benefit hyraxu v liečebnom protokole a liečebnom pláne.


Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky

     
11:00 – 12:00 Hyrax v ortodontickej praxi z pohľadu zubnej asistentky a hygieničky MUDr. Miroslava Nagyová