MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová

Klikni pre návrat na Príhovor prezidentky kongresu

MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová

1999 – 2005
štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (všeobecné lekárstvo)
2005 – 2008
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (stomatológia)
2015
Špecializačná skúška z čeľustnej ortopédie (Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU, Bratislava)
od 2014
Člen Európskej ortodontickej spoločnosti
od 2019
Vedúci redaktor časopisu Čeľustný ortopéd
od 2019
Delegát RKZL Bratislava
od 2020
Delegát snemu SKZL
od 2022
Vedecký sekretár SOS

Význam OPG vyšetrenia v čeľustoortopedickej praxi.

Panoramatická röntgenová snímka patrí k základným rádiografickým metódam. Jej zhotovenie vyžadujeme u našich pacientov pri vstupnom vyšetrení, ale aj počas prebiehajúcej ortodontickej liečby. Jedná sa o nenáročné, bezbolestné vyšetrenie, ktoré je nenahraditeľné v rámci primárnej diagnostiky v zubnom lekárstve, ako aj pri skríningu ortodontických anomálií, zhodnotenia finišingovej fázy čeľustnoortopedickej liečby a sledovania možných prítomných patológií zobrazených štruktúr.


Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky

     
09:00 – 09:30 Význam OPG v čeľustnoortopedickej praxi MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová