MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

V roku 2002 ukončil štúdium všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave. Do roku 2003 pracoval ako asistent na Detskej ORL klinika DFNsP v Bratislave. V roku 2006 ukončil štúdium v odbore stomatológia na LFUK v Bratislave. Od roku 2006 pôsobí ako asistent na oddelení čeľustnej ortopédie Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA. V roku 2009 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore stomatológia a v roku 2012 v odbore čeľustná ortopédia. V roku 2012 obhájil dizertačnú prácu „Myofunkčné problémy v čeľustnej ortopédii, možnosti diagnostiky a terapie.“ a získal titul PhD. Od roku 2017 je vedúcim školiaceho pracoviska pre špecializačné štúdium v odbore čeľustná ortopédia.

Je autorom a spoluautorom 87 odborných a vedeckých publikácii ako aj mnohých prednášok na domácich a zahraničných podujatiach.