Mgr. Žofia Krescanko

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

Mgr. Žofia Krescanko

Klikni pre návrat na Príhovor prezidentky kongresu

Mgr. Žofia Krescanko

2019 –
Špecializačné štúdium poradenská psychológia SZU Bratislava
2017
Katolícka univerzita v  Ružomberku – Vykonanie 1.atestácie
1992 – 1997
Prešovská univerzita, Prešov, Študijný odbor: psychológia, získaný titul Magister
1986 – 1990
Gymnázium Šmeralova 9, Košice
2021
Komunikácia a  riešenie konfliktov
2021
Vedúci zamestnanci a  jeho tím
2021
Etika v  manažérskej praxi
2018
Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a  sociálnych pedagógov
2018
Výchova a  učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre pedagogických a  odborných zamestnancov – 1.úroveň
2018
Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a  odborných zamestnancov – 2.úroveň
2017
Agresia a  agresivita v  predškolskom a  mladšom školskom veku
2014
Odborná príprava mediátora
2010
Vzdelávacia aktivita v  rámci sústavného vzdelávania: Relaxácia ako cesta k  uvedomeniu a  rozvoju osobnosti.
2007
Zážitkový seminár podľa modelu Virgínie Satirovej „Rodina, vzťahy a  ja I.“
2007 – 2008
Výcvik relaxačnej psychoterapie
2000
Komunikácia
1999
Základný tréning v téme násilia páchaného na ženách a deťoch

 

Pracovné skúsenosti:

1997 – 2018
Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach pracovná pozícia: samostatný odborný zamestnanec s 1.atestáciou.
2018 –
MV SR, Sekcia personálych a služobných činností, Centrum vzdelávania a podpory, služobný psychológ.
2018 –
Odborné vystúpenia na rôzne témy v  médiách.
2018 –
Vzdelávacie aktivity na rôzne témy ako stres, mobing a bossing, adaptácia, štýly učenia…., stretnutia s prvkami mediácie pri riešení konfliktov, krízová intervencia.

Komunikácia, komunikačné stratégie a komunikačná taktika

Komunikácia je čarovná vec. Už aj tým, že mlčíme, komunikujeme. Komunikácia začína stlačením kľučky, otvorením dverí, pohľadom. Tón reči, intonácia, slovné barličky, neverbálne prejavy môžu upresniť a niekedy zmeniť celý obsah toho, čo chceme povedať.
Preto je dôležité pre dobrú spoluprácu nielen to, čo hovoríme ale aj to, ako to hovoríme. Je dobré poznať, čo zdieľanie informácií a spoluprácu upevňuje, dopĺňa a mení.


Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky

     
13:00 – 14:00 Komunikácia, komunikačné stratégie a komunikačná taktika Mgr. Žofia Krescanko