MDDr. Zuzana Koniarová

Vzdelanie

 • 10/2021 – súčasnosť
  Predatestačná príprava v odbore Ortodoncia, Ortodontické oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
 • 9/2021 – súčasnosť
  Doktorské štúdium, prezenčná forma v odbore stomatológia, Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
 • 2015 – 2020
  Lekárska fakulta – odbor Zubné lekárstvo, Univerzita Palackého v Olomouci

Pracovné skúsenosti

 • 10/2021 – súčasnosť
  Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc, Ortodontické oddelenie – ortodontista v predatestačnej príprave
 • 2020 – 2021
  Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, UNM a JLF UK Martin, zubný lekár