MDDr. Romana Podolinská

  • v r. 2019 ukončila štúdium na LF Univerzity Palackého v Olomouci, v odbore Zubné lekárstvo
  • v r. 2017, 2018 sa zúčastnila odborných stáží vo Valencii, Bukurešti a Dubrovniku
  • v r. 2018 a 2019 sa v rámci štúdia venovala vedeckej odbornej činnosti na témy: Převislý skus, Změna polohy rtu při léčbě převislého skusu
  • v r. 2019 – 2020 pracovala ako zubný lekár v Olomouci
  • od roku 2020 pracuje v ambulancii ORTHODONCIA PH v Banskej Bystrici
  • od roku 2021 je zaradená v atestačnej príprave na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Katedra čeľustnej ortopédie.