MDDr. Ondrej Dvoran

Vzdelanie a prax:

 • 2010 – 2016
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského, odbor zubné lekárstvo
 • od 2016
  Čeľustno-ortopedická a stomatologická ambulancia MUDr. Ivety Dvoranovej, Trenčín
 • od 2021
  Vysokoškolský asistent, Katedra čeľustnej ortopédie SZU, Bratislava

Ďalšie vzdelanie:

 • 2017 – 2020
  Špecializačné štúdium v odbore čeľustná ortopédia, Katedra čeľustnej ortopédie SZU, Bratislava
 • 10/2020
  Atestácia v odbore čeľustná ortopédia
 • 05/2023
  Hands-on kurz plánovania ortognátnej chirurgie, Aarhus, Dánsko
 • 07/2023
  Školenie ortognátneho plánovania v softvéri ProPlan CMF, Leuven, Belgicko