MDDr. Michal Štefanatný

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

MDDr. Michal Štefanatný

Klikni pre Návrat na stránku prednášajúcich

MDDr. Michal Štefanatný

Dr. Štefanatný sa narodil v roku 1987 vo Zvolene, čo bol a ešte stále je veľký železničný uzol. Ostalo to niekde v jeho podvedomí a doteraz je veľkým milovníkom vlakov. Do škôlky chodil však už v Považskej Bystrici. Jediné, čo si z nej pamätá, je chuť makových pirôžkov, ktoré robili v takom malom okienku hneď oproti. Keď poslúchal, mama ho po škôlke vzala a mohol si za odmenu jeden kúpiť.

Po krátkom štúdiu na VIII. ZŠ na Rozkvete sa mu na prekvapenie mnohých podarilo úspešne spraviť psychotesty a aj druhé kolo prijímacích skúšok na 8-ročné gymnázium. Do školy chodil poctivo, najviac mu podľa pamätníkov išla matematika.

V korešpondenčnej súťaži Klokan síce nedosiahol žiadne výrazné úspechy, ale aj tak bol jeden z najlepších v ročníku. Na predsedu triedy sa mu to dotiahnuť nepodarilo, robil však asi 2 mesiace nástenkára. Z tejto pozície bol následne odvolaný.

Dnes robí zuby.


Vzdelanie:

2016 –
Ph.D. štúdium, LF UP v Olomouci, odd. Parodontologie, téma dizertačnej práce: “Periimplantitis, etiologie, prevence, protokol konzervační terapie”
2017
certifikačná skúška v certifikačnom študijnom programe Implantológia
2016
certifikačná skúška v certifikačnom študijnom programe Dentoalveolárna chirurgia
2006 – 2011
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, odbor: Zubní lékařství
1998 – 2006
Gymnázium v Považskej Bystirci, Slovenská republika, Maturitná skúška zo Slovenského jazyka, Anglického jazyka, Matematiky, Biológie, Chémie.

Členstvo v odborných spoločnostiach:

2020 –
súdny znalec
v znaleckom odbore 480 000 – Zdravotníctvo a farmácia
Odvetvie 482 000 – Zubné lekárstvo
2018 –
člen ČPS (České Parodontologické Společnosti)
2018 –
člen ČES (České Endodontické Společnosti)
2016 –
člen ITI (International Team for Implantology) klubu

Pracovné skúsenosti:

2014 –
Blanc Dental, Vlastná zubná prax, Obchodná 8985, 010 08 Žilina
2013 –
Klinika zubního lékařství v Olomouci, odd. Parodontologie, Pozícia asistent
2014
Schill Dental Clinic Žilina, s.r.o., Pozícia zubný lekár
2013 – 2015
Zubná pohotovosť s.r.o., Pozícia zubný lekár
2010 – 2011
SVOČ, Mikrobiální osídlení periimplantátového sulku, Pod vedením Doc. MUDr. Martina Starostu, Ph.D., Klinika zubního lékařství Olomouc
2009 – 2010
SVOČ, Stabilita augmentační tkáně v okolí implantátů, Pod vedením Doc. MUDr. Martina Starostu, Ph.D., Klinika zubního lékařství Olomouc
2009 – 2010
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Martine, letná prax.

Riešenie straty zuba a kompromisných situácií v spolupráci s ortodontistom.

Súčasná stomatológia poskytuje niekoľko možností náhrady chýbajúceho zuba. V našej prednáške sa chceme zamerať na situácie v ktorých je spolupráca zubného lekára s čeľustným ortopédom nevyhnutnosťou, a to nielen pri náhrade zuba už extrahovaného, ale aj pri záchrane zubov v kompromisných prípadoch a posunúť tým hranicu pri ktorej sa rozhodujeme pre extrakciu.


Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári

     
17:00 – 17:30 Riešenie straty zuba a kompromisných situácií v spolupráci s ortodontistom MDDr. Michal Štefanatný, MDDr. Peter Dírer