MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Klikni pre Návrat na stránku prednášajúcich

MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Vyštudoval Lekársku Fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 2011 odbor Stomatológia. Postgraduálne nastúpil na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie taktiež v Košiciach ako študent internej formy doktorandského štúdia, ktoré ukončil v roku 2015. Jeho odborné zameranie je oro-maxilofaciálna chirurgia, z ktorej v roku 2020 získal atestáciu. Aboslvoval viacero odborných klinických stáží (Praha – ČR, Trondheim – Nórsko, Warszawa – Poľsko).

Na Lekárskej Fakulte UPJŠ pracuje ako odborný asistent a konzultant pre 4. 5. a 6. ročník v študijnom odbore zubný lekár a dentistry pre zahraničnú výuku. V oblasti súkromnej ambulantnej sféry, sústredenej prevažne na jednodňovú zubnú chirurgiu pôsobí od roku 2013.

V oblasti klinickej praxe je jeho zameranie prevažne sústredené na akútne stavy v maxilofaciálnej chirurgii a rehabilitáciu stomatognátneho systému pomocou implantologicko – protetických rekonštrukcií. Traumatológia tvárového skeltu, estetické zákroky v oblasti tváre a všetky stavy, ktoré spadajú diagnosticky do skupiny dentoalveolárnej chirurgie a maxilofaciálnej chirurgie.


Vzdelanie:

2005 – 2011
Lekárska Fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko – obor zubné lekárstvo
2011 – 2015
Postgraduálne štúdium v odbore maxilofaciálna chirurgia
2015 – 2020
Špecializačné štúdium v odbore maxilofaciálna chirurgia

Prax:

2011 –
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, lekár
2011 –
Lekárska fakulta UPJŠ, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – odborný asistent
2019 – 2022
Stomatologie Budějovická, Praha. Innova Stoma s.r.o, stomatochirurg, implantológ
2017 –
Implant Center s.r.o, implantológia

Členstvá v odborných spoločnostiach:

EACMFS
European association for cranio maxillofacial surgery
AO – CMF
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen
EAO
European association for osseointegration
SAOMFS
Slovenská spoločnosť oro-maxilofaciálnej chirurgie

Autológna replantácia zuba pomocou 3D tlače

Autori:

  1. MDDr. Marcel RIZNIČ, PhD.
  2. MUDr. Peter KIZEK, PhD.
  3. MDDr. Branislav BORZA
  4. MUDr. Stanislav ANDREJKO, PhD.
  5. MDDr. Jozef JENDRUCH
  1. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
  2. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
  3. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
  4. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice
  5. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice

Úvod: V práci autori popisujú vlastné klinické skúsenosti, ktoré sa zaoberajú autológnou replantáciou zuba pomocou STL tlačenej repliky a následne sledujú revaskularizáciu, proces hojenia zubnej drene a klinické prejavy, ktoré predstavujú dôležité faktory pre budúcu životaschopnosť replantovaného zuba.

Obsah: Autológna replantácia zuba predstavuje jednu z možností liečby extrahovaných a chýbajúcich zubov. Hoci úspešnosť transplantácie zubov je vo všeobecnosti nižšia ako pri náhrade zuba titánovým implantátom, zubná replantácia by mala byť uprednostnená a to v situáciách kedy sa u daného pacienta nachádza vhodný intaktný zub, ktorý spĺňa predpoklady na správne vhojenie do vhodného a vopred pripraveného alveolárneho lôžka mandibuly alebo maxily. Takáto liečba predstavuje akceptovanú možnosť náhrady chýbajúceho zuba v určitých prípadoch, keď je akákoľvek konvenčná liečba pôvodného zuba nespoľahlivá a ťažko realizovateľná buď z dôvodu anatomických obmedzení, dystopických abnormalít zubov, prebiehajúceho patologického procesu, rozsiahlych kazivých lézií alebo traumatických zmien. Nenahraditeľným prínosom v tejto problematike predstavuje zber dát pomocou 3D technológií s cieľom vytvoriť presnú repliku replantovaného zuba. Vďaka CBCT vyšetreniu a následnej konverzii týchto dát stereolitografiou (STL) je možné na 3D tlačiarni vytvoriť 3D repliku zuba, ktorý má byť replantovaný. Celý proces 3D tlače trvá dve až tri hodiny.

Záver: Táto technológia DLP (Digital Light Processing) využíva druh tekutej živice, ktorá sa po vrstve vytvrdzuje svetlom na tuhnúcu hmotu do finálneho transparentného modelu, ktorý je možné po správnej dezinfekcii použiť počas chirurgického výkonu. Hlavnou výhodou tejto metódy je skrátenie extraalveolárneho času replantátu na najnižšiu možnú úroveň, čo zaručuje najväčšiu šancu na zachovanie vitality zuba a taktiež možnosť vykonať replantáciu aj hlboko retinovaných, impaktovaných alebo nadpočetných zubov.


Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári

     
17:30 – 18:00 Autológna replantácia zuba pomocou 3D tlače MDDr. Marcel Riznič, PhD., a kol.