MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD.

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD.

Klikni pre návrat na Príhovor prezidentky kongresu

MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD.

Je absolventkou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Štúdium ukončila v roku 2013. Od roku 2013 pôsobila ako asistent na I.stomatologickej klinike UNLP a LF UPJŠ – oddelenie parodontológie.

Od roku 2015 pôsobí ako odborný asistent na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP a LF UPJŠ na oddelení čeľustnej ortopédie, atestovala v roku 2018.

Pravidelne a aktívne sa zúčastňuje na viacerých domácich a predovšetkým zahraničných vedeckých čeľustno-ortopedických konferenciách (Španielsko, Taliansko, Nemecko a i.). Absolvovala certifikačné kurzy spoločností Invisalign a Spark poskytujúcich liečbu ortodontických anomálií tzv. priesvitnými dlahami.

Od roku 2014 pracuje v súkromnej stomatologickej ambulancii DDDental.


Fóliové aparáty – minimálne úsilie, maximálny výsledok

Fóliové aparáty predstavujú relatívne novú hranicu v umení a vede čeľustnej ortopédie. Ponúka nové príležitosti a výzvy, avšak je potrebné prehodnotiť biomechaniku a koncepciu dodávania sily spolu s úlohou materiálov používaných na fóliové aparáty. Liečba je úplne odlišná od tradičných metód fixnej ortodoncie. Autorky na základe bohatých skúsenosti predstavia kazuistiky s maximálnym výsledkom pri minimálnom úsilí.


Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári

     
16:00 – 17:00 Fóliové aparáty- minimálne úsilie, maximálny výsledok MDDr. Eleonóra Ivančová PhD.
MDDr. Lenka Paulisová