MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD., MHA

MDDr. Eleonóra Ivančová, PhD., MHA je absolventkou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Štúdium ukončila v roku 2013. Od roku 2013 pôsobila ako asistent na I. stomatologickej klinike UNLP a LF UPJŠ – oddelenie parodontológie. Od roku 2015 pôsobí ako odborný asistent na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP a LF UPJŠ na oddelení čeľustnej ortopédie, atestovala v roku 2018.

Pravidelne a aktívne sa zúčastňuje na viacerých domácich a predovšetkým zahraničných vedeckých čeľustno-ortopedických konferenciách (Španielsko, Taliansko, Nemecko a i.). Absolvovala certifikačné kurzy spoločností Invisalign a Spark poskytujúcich liečbu ortodontických anomálií tzv. priesvitnými dlahami. Od roku 2014 pracuje vo svojej súkromnej stomatologickej ambulancii DDDental.