MDDr. Alica Orenčáková

Štúdium zubného lekárstva som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2018. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite som pokračovala trojročným špecializačným štúdiom čeľustnej ortopédie, ktoré som ukončila v roku 2023. Prax som nadobúdala aj pôsobením na súkromnej klinike, kde som sa venovala terapii dlahovými aparátmi. Momentálne pôsobím na pracovisku SOMADENT na Starej Turej kde spolupracujem s MDDr. Lisou, ktorá je odborníčkou v oblasti myofunkčnej terapie u detí a na pracovisku Ortodentik s MUDr. Klímovou, ktorá je okrem iného špecialistkou na liečbu rázštepových pacientov.