Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD.

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD.

Klikni pre Návrat na stránku prednášajúcich

Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD.

Promovala ako zubná lekárka na Fakulte zubného lekárstva Lekárskej Univerzity vo Varšave v Poľsku.

Postgraduálne štúdium ukončila na Univerzite v Oslo v Nórsku v roku 1997. Potom pracovala ako výskumník na Ortodontickom oddelení Fakulty zubného lekárstva v Oslo do roku 2002. V roku 2003 jej bol udelený titul PhD na Univerzite v Oslo za doktorandskú prácu o autotransplantáciách zubov.

Za publikovanie tejto práce získala od American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics v roku 2002 Dewelovu ortodontickú cenu (B.F.Dewel- prvý šéfredaktor časopisu AJO-DO, pozn.prekladateľa).

V roku 2014 získala habilitáciu v medicínskych vedách na Lekárskej Univerzite vo Varšave za jej prácu spojenú s ortodontickou liečbou pacientov s parodontitídami (ekvivalent našej docentúry, pozn.prekladateľa).

Doktorka Czochrowska bola prezidentkou Európskej ortodontickej spoločnosti a usporiadateľkou Kongresu EOS vo Varšave v roku 2014.
Je prezidentkou Poľskej ortodontickej spoločnosti a Aktívnou členkou Angleovej spoločnosti v Európe a Európskej ortodontickej komory. V súčasnosti je na pozícii tajomníčky Európskej Angleovej spoločnosti.
Doktorka Czochrowska organizovala dva medzinárodné Kongresy o transplantáciách zubov v roku 2016(Sopot, Poľsko) a v roku 2018 (Rotterdam, Holandsko).
Získala Cenu význačného učiteľa (Distinguish Teacher Award) od Európskej ortodontickej spoločnosti za rok 2020.

V súčasnosti je prodekankou na anglickej divízii zubného lekárstva a pracuje na Ortodontickom oddelení Lekárskej Univerzity vo Varšave v Poľsku.

Od roku 1997 doktorka Czochrowska vlastní súkromnú ortodontickú prax vo Varšave.

Dr.Czochrowska je autorkou a spoluautorkou 11 knižných kapitol a viac ako 60 vedeckých článkov. Veľa prednáša po celom svete o interdisciplinárnej liečbe spojenej s ortodonciou.


Autotransplanácia vyvíjajúcich sa zubov.
Protokol pre ortodontickú a chirurgickú liečbu.

Autotransplantácia vyvíjajúcich sa zubov je uznávanou liečebnou možnosťou náhrady vyvíjajúceho sa zuba u rastúcich jedincov. Správna ortodontická indikácia, vhodný chirurgický prístup a optimála zubná morfológia sú nevyhnutné pre úspešný výsledok liečby. Premoláre s vyvíjajúcimi sa koreňmi sú vďaka svojej morfológii a polohe v zubnom oblúku optimálnymi donormi s viac ako 90% odborne referovanou úspešnosťou.

Prezentovaná bude autotransplantácia vyvíjajúcich sa neprerezaných premolárov do anteriórnej oblasti maxily a náhrada chýbajúcich premolárov v mandibule. Bude predstavený a rozdiskutovaný popis chirurgických techník a faktorov, ktoré majú vplyv na výsledok liečby.

Podrobne bude prebraný a vysvetlený protokol vo vzťahu k vyvíjajúcemu sa zubu a hojeniu po autotransplantácii.

Vrcholom prednášky bude demonštrácia prirodzeného potenciálu transplantovaných zubov zachovať a regenerovať kosť v mieste transplantácie pomocou klinických príkladov, takže tieto zuby v mnohých prípadoch slúžila ako prirodzený stimulátor kostného rastu a pomáhajú regenerácii alveolárnej kostu pacientv s kostnými defektami. Táto liečebná výhoda sa javí ako najstrategickejší faktor v uprednostňovaní autotransplantácií zubov u detí, nielen pre vylúčenie potreby implantácie v budúcnosti, ale aj pre zabezpečenie regenerácie kostného defektu a udržanie rozmerov alveolárnej kosti.

Cieľom prednášky bude naučiť:

  1. rozpoznať indikácie a rôzne liečebné možnosti u pacientov s agenézou premolárov vrátane autotransplantácie premolárov a tretích molárov
  2. rozpoznať indikácie na vykonanie autotransplantácie pacientom so stratou zuba kvôli traume
  3. naučiť sa princípy a hodnotenie nevyvinutých zubov na autotransplantácie

Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári

     
09:00 – 10:00 Plánovanie ortodontickej liečby pacientov s indikáciou autotransplantácie zuba Ewa Monika Czochrowska, MDD., PhD.
11:30 – 12:30 Podrobný protokol pre autotransplantáciu zubov Ewa Monika Czochrowska, MDD., PhD.
15:00 – 15:30 Otázky a odpovede- odborná diskusia Ewa Monika Czochrowska, MDD., PhD., Paweł Plakwicz, PhD, DDS, MFDSRCS