Dr. Waddah Sabouni

Dr. Waddah Sabouni sa špecializuje na ortodonciu, získal titul DDS v roku 2002 na Univerzite v Aleppe. V rokoch 2003-2006 získal špecializáciu z ortodoncie na Univerzite Paris V, v rokoch 2007-2009 vyštudoval postgraduál v odbore lingválna ortodoncia na Univerzite Paríž V a následne v rokoch 2009-2011 postgraduál v odbore ortognátna chirurgia na Univerzite Lyon II. Je členom Francúzskej ortodontickej spoločnosti, Americkej ortodontickej spoločnosti, Svetovej ortodontickej spoločnosti, členom predstavenstva Francúzskej aligner society a prednášateľom Európskej aligner society. Je medzinárodným prednášajúcim pre Align Technology, Diamond Provider od roku 2013, člen Invisalign Elite Club. Víťaz ocenenia Align Technology International Research Awards 2015. Dr. Sabouni prednáša na čiastočný úväzok na University of Paris V, La Reunion University, univerzite UCAM, European Master of Aligners a má súkromnú prax v Spojených arabských emirátoch a južnom Francúzsku.

Dr. Waddah Sabouni, an orthodontist specialist, received his DDS degree in 2002 from Aleppo University. He received his orthodontics degree from the University of Paris V from 2003-2006 and did a postgraduate in lingual orthodontics from the University of Paris V from 2007-2009 and then a postgraduate in orthognathic surgery from the University of Lyon II from 2009-2011. He is a member of the French Orthodontic Society, American Orthodontic Society, World Orthodontic Society, board member of the French Aligner Society and speaker for European Align Society. He is an international speaker for Align Technology, Diamond Provider since 2013, member of Invisalign Elite Club. Winner of the Align Technology International Research Awards 2015. Dr. Sabouni lectures part time at University of Paris V, La Reunion University, UCAM university, European Master of Aligners and is in private practices in UAE and South of France.